ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ALT KATEGORİLER

Tevfik FİKRET – FERDA ŞİİRİ VE İNCELEMESİ
Tevfik FİKRET – FERDA ŞİİRİ VE İNCELEMESİ

FERDA   Ferdâ senin: senin bu yenilik, bu inkılap. Her şey senin değil mi ki zâten?  Sen, ey gençlik Ey umudun güzel yüzü,

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945)
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945)

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945) Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünûn Döneminin en ünlü romancılarındandır. 1866 yılında İstanbul’da

EDEBİYAT-I CEDİDE’NİN DOĞUŞU-Halit  Ziya  UŞAKLIGİL
EDEBİYAT-I CEDİDE’NİN DOĞUŞU-Halit Ziya UŞAKLIGİL

EDEBİYAT-I CEDİDE'NİN DOĞUŞU Başka sanat, ilim ve fen, edebiyat zümreleri nasıl teşekkül eder, müesşis âza arasında evvelden bir fikir

ALİ EKREM BOLAYIR (1867-1917)
ALİ EKREM BOLAYIR (1867-1917)

ALİ EKREM BOLAYIR (1867-1917) Ali Ekrem, Servet-i Fünûn sanatçılarının benimsediği edebiyat anlayışına bağlı kalmakla birlikte şiirde

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE 1896-1901)
SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE 1896-1901)

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE 1896-1901) VE OLUŞUMU Edebiyat-ı Cedide, Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan yazarların

KIRK YIL – HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
KIRK YIL – HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

KIRK YIL Edebiyat-ı Cedide her gün biraz daha kuvvet bularak, biraz daha kendisini terkip eden unsurlara etrafın muhabbet ve istinasını celbederek devam

BATI EDEBIYATININ TANZIMAT SONRASI TÜRK EDEBIYATINA ETKISI
BATI EDEBIYATININ TANZIMAT SONRASI TÜRK EDEBIYATINA ETKISI

BATI EDEBIYATININ TANZIMAT SONRASI TÜRK EDEBIYATINA ETKISI XIX. yüzyılın başından itibaren Batı’ya yönelen OsmanlıTürk toplumunun modernleşmesinde

EDEBİYATTA MİLLETLERARASI ETKİLEŞİMİN SEBEPLERİ
EDEBİYATTA MİLLETLERARASI ETKİLEŞİMİN SEBEPLERİ

EDEBİYATTA MİLLETLERARASI ETKİLEŞİMİN SEBEPLERİ Edebiyat, öncelikle sanatkâra ait bireysel bir yaratmadır. ikinci adımda millîdir. Diğer güzel

NAMIK KEMAL’İN HÜRRİYET KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
NAMIK KEMAL’İN HÜRRİYET KASİDESİ VE AÇIKLAMASI

HÜRRİYET KASİDESİ VE AÇIKLAMASI Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı

Tanzimat Dönemi Romanlarının Genel Özellikleri
Tanzimat Dönemi Romanlarının Genel Özellikleri

Tanzimat dönemi romanlarının genel özellikleri · Bu dönemde romanların bazı ortak temaları vardır. “Esirlik”, bu ortak temalardan

Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye
Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye

Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye · Türk edebiyatında batılı roman 1860’tan sonra başlar. · Önceleri Fransız romanlarından çevirilerle

AHMET HAŞİM’İN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ
AHMET HAŞİM’İN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

AHMET HAŞİM Babasının memuriyeti dolayısıyla uzun müddet düzenli bir tahsil hayatı göremeyen Haşim, sekiz yaşlarında iken annesini kaybetti.

ÖMER SEYFEDDİN VE YENİ LİSÂN
ÖMER SEYFEDDİN VE YENİ LİSÂN

ÖMER SEYFEDDİN VE YENİ LİSÂN Yeni Lisan davasını ilk defa ortaya atarak onu tam bir sebat ve samimiyetle açıklayıp savunan ve ilk başarılı

MEHMED EMİN YURDAKUL’UN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ
MEHMED EMİN YURDAKUL’UN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

MEHMED EMİN YURDAKUL Henüz Mekteb-i Hukuk’ta bulunduğu esnada, Fazilet ve Asalet isimli, ruh asaletinin soy asaletinden üstün olduğu fikrini ileriye

Fecr-i Âtî Döneminde Şiir
Fecr-i Âtî Döneminde Şiir

Fecr-i Âtî Döneminde Şiir Edebiyat-ı Cedîde Topluluğu’nun dağılma tarihi olarak kabul edilebilecek olan 5 Aralık 1901’den1908

Servet-i Fünun Döneminde Şiir
Servet-i Fünun Döneminde Şiir

Servet-i Fünun Döneminde Şiir Servet-i Fünun hareketinin, Türk edebiyatını kesin olarak modernleştirdiği, büyük bir hızla sonuç

Servet-i Fünunculara yöneltilen başlıca suçlar Nelerdir?
Servet-i Fünunculara yöneltilen başlıca suçlar Nelerdir?

Servet-i Fünunculara yöneltilen başlıca suçlar şu şekildeydi: 1. Fransız edebiyatına aşırı bağlılıkları ile Servet-i Fünuncular, orijinal

SERVET-İ FÜNUN VE EDEBİYÂT-I CEDÎDE AKIMI
SERVET-İ FÜNUN VE EDEBİYÂT-I CEDÎDE AKIMI

SERVET-İ FÜNUN VE EDEBİYÂT-I CEDÎDE AKIMI Servet-i Fünun yahut Edebiyât-ı Cedîde devri, Türk edebiyatında 1860’tan beri

Aşk-ı Memnu / Madam Bovary Karşılaştırması
Aşk-ı Memnu / Madam Bovary Karşılaştırması

Aşk-ı Memnu / Madam Bovary Karşılaştırması 1. Halit Ziya’nın “yasak aşk” anlamına gelen Aşk-ı Memnu’su ve Gustave Flaubert’in

Ahmet Rasim’in Edebi Anlayışı ve Eserleri
Ahmet Rasim’in Edebi Anlayışı ve Eserleri

Ahmet Rasim’in Edebi Anlayışı ve Eserleri 1. Devrinin en popüler yazarları arasında bulunan Ahmet Rasim, yetişme tarzı bakımından, daha çok

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Edebi Anlayışı ve Eserleri
Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Edebi Anlayışı ve Eserleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Edebi Anlayışı ve Eserleri 1. Mizacı ve eserlerinde ele aldığı konular itibariyle Servet-i Fünun sanatçılarından

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebî Anlayışı ve Eserleri
Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebî Anlayışı ve Eserleri

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebî Anlayışı 1. Ahmed Mithat tesirinde kalmıştır. Mizacı gereği, duygu ve hayalden çok mantık ve muhakemeye

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve özellikleri
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve özellikleri

Hüseyin Rahmi’nin Romanları 1. Genel olarak realizmin etkisi altındadır. Hemen bütün eserleri birer gözlem ürünüdür. 2.

Servet-i Fünun Roman ve Hikâyelerinin Özellikleri
Servet-i Fünun Roman ve Hikâyelerinin Özellikleri

Servet-i Fünun Roman ve Hikâyeleri 1. Şiirde olduğu gibi romanda da -devrin siyasi baskıları nedeniyle- sosyal konulardan uzak durulmuştur. Yazarlar,

Tevfik  Fikret’in şiirlerinin biçim ve muhteva özellikleri
Tevfik Fikret’in şiirlerinin biçim ve muhteva özellikleri

Tevfik Fikret’in şiirlerinin biçim ve muhteva özellikleri Servet-i Fünûn şiirinin biçim ve muhteva özellikleri büyük

Halit Ziyâ Uşaklıgil’in  Mai ve Siyah adlı Romanın Özellikleri
Halit Ziyâ Uşaklıgil’in Mai ve Siyah adlı Romanın Özellikleri

Halit Ziyâ ve Mai ve Siyah Servet-i Fünûn romancılığı içinde Hikâye (1891), hem verdiği örneklerle hem de teorik yazıları ile

Servet-i Fünûn Romanı’nın Özellikleri
Servet-i Fünûn Romanı’nın Özellikleri

Servet-i Fünûn Romanı 1. Geleneksel tahkiye geleneğinde olay örgüsünün önemli olmasına rağmen Servet-i Fünûn romanında

Servet-i Fünûn Şiiri ve Özellikleri
Servet-i Fünûn Şiiri ve Özellikleri

Servet-i Fünûn Şiiri ve Özellikleri Kendilerine mahsus bir şiir dili yaratmak isteyen Servet-i Fünûncular; ağır, karmaşık bir dil kullanmaya

Servet-i Fünûn topluluğunun kuruluşu
Servet-i Fünûn topluluğunun kuruluşu

Servet-i Fünûn topluluğunun kuruluşu Dönemin hâkim anlayışı hürriyetsizliktir. Hürriyetin kaynağı olarak da bu dönemde batı

Servet-i Fünûn Edebiyatının Ortaya Çıkışı
Servet-i Fünûn Edebiyatının Ortaya Çıkışı

Servet-i Fünûn Edebiyatının Ortaya Çıkışı Tanzimât döneminde başlayan yenileşme çabaları, Servet-i Fünûn döneminde

YAĞMUR – Tevfik Fikret
YAĞMUR – Tevfik Fikret

YAĞMUR-TEVFİK FİKRET Tevfik Fikret, Yağmur adlı şiirinde son derece romantik, duygulu bir bakış açısıyla yağmurun yağışını ses ve görün­tü

Sis – Tevfik Fikret
Sis – Tevfik Fikret

Sis Servet-i Fünun nesli, hayat karşısında genellikle bedbin bir nesildir. Eserlerinde derin bir melankoli vardır. Realiteden nefret eden Servet-i Fünuncular

ELHAN-I ŞİTA – Cenap Şahabettin
ELHAN-I ŞİTA – Cenap Şahabettin

 ELHAN-I ŞİTA – Cenap Şahabettin   Elhan-ı Şita Şiirinin Osmanlı türkçesiyle  yazılmış hali (orijinal metin)   Bir

Hasta Bir Telde Hasta Bir Nağme – Tahsin Nahit
Hasta Bir Telde Hasta Bir Nağme – Tahsin Nahit

Âh ben, ben, ne hastayım bilsen: Kalbimin ızdırâb-ı mâlûlü, Rûhumun ihtisâs-ı meçhûlü Ne kadar başka

“BİRAZ DAHA HAKİKAT” – Hüseyin Cahit
“BİRAZ DAHA HAKİKAT” – Hüseyin Cahit

Yukarıdaki metnin devamında ise Servet-i Fünûn edebiyatını değerlendirmektedir. Bu edebiyata yöneltilen diğer tenkitleri cevaplamaktadır. Ayrıca

AŞK–I MEMNU
AŞK–I MEMNU

Aşk-ı Memnu, toplumdan kopuk, zengin bir çevrede yaşa­nan bireysel olayların bir aşk teması etrafında anlatıldığı bir romandır. Melih Bey takımı

“Eski – Yeni” Tartışması
“Eski – Yeni” Tartışması

 "Eski – Yeni" Tartışması Tanzimat'tan beri edebiyatta büyük bir değişim yaşanıyordu. Tanzimat öncesinde, islâmiyet'in

DEKADANLIK TARTIŞMASI
DEKADANLIK TARTIŞMASI

DEKADANLIK  TARTIŞMASI   Servet-i Fünûn döneminin en uzun ve önemli tartışması "Dekadanlık" tartışmasıdır.   Cenap'ın,

ABES-MUKTEBES TARTIŞMASI
ABES-MUKTEBES TARTIŞMASI

ABES-MUKTEBES TARTIŞMASI   Abes-muktebes tartışması, ses ve yazım yönünden hangi sözcüklerin uyaklı sayılacağı konusunda Türk

SERVET-İ FUNUN EDEBİYATINI ETKİLEYEN EDEBİ AKIMLAR
SERVET-İ FUNUN EDEBİYATINI ETKİLEYEN EDEBİ AKIMLAR

SERVET-İ FUNUN EDEBİYATINI ETKİLEYEN EDEBİ AKIMLAR   Parnasizm  ve Servet-i Funun Parnasizm, realizm akımının şiire uygulanmasıdır. 19.

Recaizâde Mahmut Ekrem – Muallim Naci Tartışması
Recaizâde Mahmut Ekrem – Muallim Naci Tartışması

Recaizâde Mahmut – Muallim Naci" Tartışması Serveti-i Fünûn Edebiyatının doğmasında Muallim Naci ile Recaizâde arasındaki "eski-yeni"

Servet-i Fünun Döneminde Kullanılan Biçimler
Servet-i Fünun Döneminde Kullanılan Biçimler

Servet-i Fünun Döneminde Kullanılan Biçimler   Sone o    Özel bir uyak düzeni olan nazım şeklidir. o   

Servet-i Fünûn Dönemindeki Bağımsız İsimler
Servet-i Fünûn Dönemindeki Bağımsız İsimler

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (1864-1944) o    Romancılıkta Ahmet Mithat geleneğini sürdüren bir sanatçı durumunda olan

Servet-i Fünun Edebiyatı Nazım Şekilleri
Servet-i Fünun Edebiyatı Nazım Şekilleri

Servet-i Fünun Edebiyatı Nazım Şekilleri NAZIM BİÇİMLERİ A. DİVAN EDEBİYATINDAN ALIP GELİŞTİRDİKLERİ B. BATI EDEBİYATINDAN ALDIKLARI ŞEKİLLER C.

Servet-i Fünun Edebiyatının Temsilcilerinin ortak özellikleri
Servet-i Fünun Edebiyatının Temsilcilerinin ortak özellikleri

Servet-i Fünun edebiyatı döneminde eser ver­dikleri halde bu topluluğa katılmayan ve bağım­sız kalan sanatçılar şunlardır: Hüseyin

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA GEZİ YAZISI – 1
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA GEZİ YAZISI – 1

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA GEZİ YAZISI Servet-i Fünûn, edebiyatta sansürün yaygın olduğu bir dönemdir. Bu dönemde seyahat özgürlüğü

Servet-i Fünun Sanatçıları
Servet-i Fünun Sanatçıları

TEVFİK FİKRET (1867-1915) o    Servet-i Fünûn edebiyatının şiir alanındaki öncüsüdür. İs­tanbul'da doğup

Servet-i Fünun Döneminde Eleştiri
Servet-i Fünun Döneminde Eleştiri

Eleştiri servet-i fünun döneminde eleştiri servet-i fünun döneminde tenkit servet-i fünun edebiyatı Servet-i Fünûn edebiyatı döneminde

Servet-i Fünûn ile Tanzimat Romanının Karşılaştırılması
Servet-i Fünûn ile Tanzimat Romanının Karşılaştırılması

Servet-i Fünûn ile Tanzimat Romanının Karşılaştırılması Tanzimat Dönemi'nde yazarlar roman türünün ilk örneklerini vermiştir.

Servet-i Fünun Edebiyatında Hatıra (Anı)
Servet-i Fünun Edebiyatında Hatıra (Anı)

Servet-i Fünun Edebiyatında Hatıra (Anı)   servet-i fünun edebiyatında anı servet-i fünun edebiyatında hatıra servet-i fünun edebiyatında

Servet-i Fünûn Romancılarının Etkilendiği Akımlar
Servet-i Fünûn Romancılarının Etkilendiği Akımlar

Servet-i Fünûn Romancılarının Etkilendiği Akımlar Roman, temsil ettiği akıma göre romantik roman, natüralist roman, realist roman; konusuna

Servet-i Fünûn Romancılarının Etkilendiği Akımlar
Servet-i Fünûn Romancılarının Etkilendiği Akımlar

Servet-i Fünûn Romancılarının Etkilendiği Akımlar Roman, temsil ettiği akıma göre romantik roman, natüralist roman, realist roman; konusuna

Servet-i Fünûn Romanının Anlam Özellikleri
Servet-i Fünûn Romanının Anlam Özellikleri

  Servet-i Fünûn Romanının Anlam Özellikleri Tanzimat sanatçıları devrin koşulları gereği dışa dönük sosyal yazarlardır.

Servet-i Fünûn Romanının Dil ve Anlatım Özellikleri
Servet-i Fünûn Romanının Dil ve Anlatım Özellikleri

Servet-i Fünûn Romanının Dil ve Anlatım Özellikleri   Tanzimat'la başlayan Türk romanı, Servet-i Fünûn döneminde

Servet-i Fünûncuların Dağılması
Servet-i Fünûncuların Dağılması

  Servet-i Fünûncuların Dağılması 1896′da yolan çıkan Servet-i Fünûn sanatçıları birkaç yıl sonra

Servet-i Fünûn Hikâyeciliği
Servet-i Fünûn Hikâyeciliği

  Servet-i Fünûn döneminde hikâyede büyük gelişme yaşanır. Tanzimat'la edebiyatımıza giren hikâyenin olgun örnekleri

SERVET-İ FUNUN`DA TEVFİK FİKRET DÖNEMİ
SERVET-İ FUNUN`DA TEVFİK FİKRET DÖNEMİ

  Servet-i Fünunun şüphesiz en önemli ve görkemli dönemi Tevfik Fikret'in yönetimi döneminde olmuştur. 1896'da

Tanzimat ve Servet-i Fünûn Hikâyeciliğinin Karşılaştırılması
Tanzimat ve Servet-i Fünûn Hikâyeciliğinin Karşılaştırılması

  Tanzimat yazarları hikâyelerde sosyal yarar amaçlamıştır. Bu açıdan hikâyelerde evlilik sorunları, gelenek ve töre, batıl

Servet-i Fünun İle Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması
Servet-i Fünun İle Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması

Servet-i Fünun İle Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması Hem Servet-i Fünun hem de Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının

Servet-i Fünun Edebiyatında Tiyatro
Servet-i Fünun Edebiyatında Tiyatro

Tiyatro, doğrudan toplum yaşamını dile getiren ve topluma seslenen bir türdür. Servet-i Fünuncular kendi düşüncelerini yansıtan oyunların

Servet-i Fünun Döneminde Mensur Şiir
Servet-i Fünun Döneminde Mensur Şiir

   "Mensure" olarak da bilinir. o    "Mensur şiir" düz yazı ile şiirsel, şairane söyleyişin amaçlandığı

SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ
SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ

SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ Servet-i Fünuncular Türk şiirinde çok önemli yenilikler gerçekleştirdiler. Servet-i

Servet-i Fünûn Şiirinin Etkilendiği Edebî Akımlar
Servet-i Fünûn Şiirinin Etkilendiği Edebî Akımlar

Servet-i Fünûn Şiirinin Etkilendiği Edebî Akımlar Servet-i Fünûn döneminde şairler "parnasizm" ve "sembolizm"

SERVET-İ FUNUN DERGİSİNİN KURULUŞU
SERVET-İ FUNUN DERGİSİNİN KURULUŞU

  II. Abdülhamid döneminde jurnalin kol gezdiği günlerde yayın hayatına başladı. Binbir zorluğa göğüs gererek en önemli

Servet-i Fünun Edebiyatının Özellikleri
Servet-i Fünun Edebiyatının Özellikleri

Servet-i Fünun Edebiyatının Özellikleri o    Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan gençlerin oluştur­duğu

SERVET-İ FÜNUN KRONOLOJİSİ
SERVET-İ FÜNUN KRONOLOJİSİ

SERVET-İ FÜNUN KRONOLOJİSİ 17 Mart 1891'de yayın hayatına atıldı. Basıldığı Ahmed İhsan Matbaası, Abdülhamit'in verdiği destek

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR

Servet-i Fünun edebiyatı, "Servet-İ Fünun" adlı derginin etrafında toplanan yazarların oluş­turduğu bir edebiyattır. Tanzimat'tan beri

Namık Kemal Kronolojisi
Namık Kemal Kronolojisi

Nâmık Kemâl   Nâmık Kemâl'in Hayatında Önemli tarihler   21 Aralık 1840 Tekirdağ'da dünyaya

Tanzimat Romanı Üzerine Düşünceler – Atilla ÖZKIRIMLI
Tanzimat Romanı Üzerine Düşünceler – Atilla ÖZKIRIMLI

Tanzimat Romanı Üzerine Düşünceler – Atilla ÖZKIRIMLI Günümüz Türk romanının değerlendirilebilmesi, her şeyden Önce

Tanzimat Romanıyla Servet-i Fünun Romanının Karşılaştırılması
Tanzimat Romanıyla Servet-i Fünun Romanının Karşılaştırılması

Cezmi'den Alıntı (Tanzimat romanı) Ferhat Ağa, gerçekten zamanın şehsüvarı (usta binicisi) idi. Birkaç kere meydanın bir başından bir

TANZİMAT ŞİİRİ ve SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ ŞİİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TANZİMAT ŞİİRİ ve SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ ŞİİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TERKÎB-İBEND (Tanzimat Şiiri) Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde İnşâna

Tanzimat ve Servet-i Fünûn Hikâyeciliğinin Karşılaştırılması
Tanzimat ve Servet-i Fünûn Hikâyeciliğinin Karşılaştırılması

Tanzimat yazarları hikâyelerde sosyal yarar amaçlamıştır. Bu açıdan hikâyelerde evlilik sorunları, gelenek ve töre, batıl inançlar,

Servet-i Fünun İle Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması
Servet-i Fünun İle Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması

Hem Servet-i Fünun hem de Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının dönemleridir. Bu iki dönemin çok ortak yönü

TÜRK EDEBİYATINDA AKIMLAR
TÜRK EDEBİYATINDA AKIMLAR

TÜRK EDEBİYATINDA KLASİSİZM Türk edebiyatı Batı'ya açıldığında klasisizm dönemini tamamlamıştır. Bu nedenle edebiyatımızda

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Gazetecilik
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Gazetecilik

o    Tanzimat dönemi gazeteciliği, edebi çalışmalarla çok yakından ilgilidir. Gazeteler, edebiyat dergilerinden önce çıkmaya

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman o    Divan edebiyatının Leylâ ve Mecnun, Yusuf u Züleyha, Hüsrev-ü

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Edebi Tenkit (Eleştiri)
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Edebi Tenkit (Eleştiri)

o    1860'tan sonra batı kültürünün etkisinde kalan ve Türk edebiyatını yenileştirmeye çalışan yazar ve şairler,

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman ve Hikâyenin Genel Özellikleri
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman ve Hikâyenin Genel Özellikleri

Tanzimat Dönemi'nde roman ve hikâyede konular sosyal ve tarihi olmak üzere ikiye ayrılır: o    Sosyal konulu roman ve hikâyelerde

Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Döneminde Tiyatro

  Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro A)    HİKAYE-İ İBRAHİM PAŞA Tanzimat devrinin ilk tiyatro eseridir. Konusunu Kanuni devrinden

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Özellikleri
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Özellikleri

  Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Özellikleri Tanzimat Dönemi "Türk dil tarihi" konusunda çalışmaların

İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI
İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI

  RECÂİZADE MAHMUT EKREM (1847-1914) Tanzimat edebiyatının ikinci dönemi Recaizade Mahmut Ekrem ile başlar. O, Hariciye Nezareti'ndeki

II. Dönem Tanzimat Edebiyatının Özellikleri
II. Dönem Tanzimat Edebiyatının Özellikleri

Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım edebiyatımızda realizmin ilk temsilcileridir. o    Muallim Naci dışındakiler Batı

I. Dönem Tanzimat Edebiyatı Özellikleri
I. Dönem Tanzimat Edebiyatı Özellikleri

  I. Dönem Tanzimat Edebiyatı Özellikleri o    1860'ta Şinasi ile Agâh Efendi'nin birlikte çıkardıkları

BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI
BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

  ŞİNASİ (1826-1871) o    Tanzimat dönemi edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür. o    İstanbul'da

Tanzimat Dönemindeki İlkler
Tanzimat Dönemindeki İlkler

  Tanzimat Dönemindeki İlkler o    İlk roman çevirisi: Telemak (Fenelon) – Yusuf Kamil Paşa o    İlk

Tanzimat Döneminde Edebi, Siyasi ve Sosyal Değişimler
Tanzimat Döneminde Edebi, Siyasi ve Sosyal Değişimler

  Tanzimat Döneminde Edebi, Siyasi ve Sosyal Değişimler o    Bu dönem şair ve yazarları, Doğu kültüründen kopmamış,

TANZİMAT EDEBİYATINDA MANZUM ESERLER
TANZİMAT EDEBİYATINDA MANZUM ESERLER

  Tanzimat Devri Türk Edebiyatı'nda, önce, Fransız şairlerinden yapılan çevi­rilerde bazı yenilikler görülür. Bunlan

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

  Tanzimat şiirinde şekil eski, öz yenidir. o    Divan edebiyatının ölçü, kafiye, nazım birimi gibi şekil özellikleri

TANZİMAT EDEBİYATINDA MENSUR ESERLER
TANZİMAT EDEBİYATINDA MENSUR ESERLER

Tanzimat Devri Türk Edebiyatı 'nın nesir alanındaki yenileşmesinde gazete­nin önemi büyüktür. 1831'de resmî olarak

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatına Genel Bakış
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatına Genel Bakış

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatına Genel Bakış Tanzimat edebiyatıyla birlikte Avrupa’dan alınmış roman, öykü, tiyatro, makale gibi edebi türler kullanılmaya

Tanzimat Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatını Hazırlayan Etkenler
Tanzimat Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatını Hazırlayan Etkenler

  Tanzimat Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatını Hazırlayan Etkenler Osmanlı Devleti'ni çağdaşlaştırmak için yapılan atılımların

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINA GİRİŞ
TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINA GİRİŞ

Yrd. Doç. Dr. Saadettin YILDIZ        Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri İkbal devrini geride bırakan toplumlarda,

Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi
Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi

  Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi Edebiyat ile sosyal hayat arasında ciddi bir bağ vardır. Sosyal ve siyasi hayat edebiyatın adeta besin kaynağıdır.Edebiyatçılar

YENİLEŞME DÖNEMİ – AYDINLANMA FELSEFESİ
YENİLEŞME DÖNEMİ – AYDINLANMA FELSEFESİ

  YENİLEŞME DÖNEMİ – AYDINLANMA FELSEFESİ 1. Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri 17. yüzyılın sonundaki Karlofça

Tanzimat Döneminde Sosyal Yaşam
Tanzimat Döneminde Sosyal Yaşam

  3 Kasım 1839'da Topkapı Sarayının Gülhane Bahçesinde okunarak halka duyuru edilen Tanzimat Fermanı birlikte İstanbulda yepyeni 1 sezon

TANZİMAT EDEBİYATI DÖNEMİNDE GÖRÜLEN TÜRLER
TANZİMAT EDEBİYATI DÖNEMİNDE GÖRÜLEN TÜRLER

1.Gazete – Gazete çevresinde gelişen metinler: a-Makale b-Eleştiri c-fıkra 2.Kişisel Hayatı konu alan metinler: a-Anı-hatıra b-Gezi yazısı c-Mektup 3.Şiir 4.Roman 5.Öykü 6.Tiyatro

Tevfik FİKRET – FERDA ŞİİRİ VE İNCELEMESİ
Tevfik FİKRET – FERDA ŞİİRİ VE İNCELEMESİ

FERDA   Ferdâ senin: senin bu yenilik, bu inkılap. Her şey senin değil mi ki zâten?  Sen, ey gençlik Ey umudun güzel yüzü,

Aşk-ı Memnu / Madam Bovary Karşılaştırması
Aşk-ı Memnu / Madam Bovary Karşılaştırması

Aşk-ı Memnu / Madam Bovary Karşılaştırması 1. Halit Ziya’nın “yasak aşk” anlamına gelen Aşk-ı Memnu’su ve Gustave Flaubert’in

Tanzimat Dönemi Romanlarının Genel Özellikleri
Tanzimat Dönemi Romanlarının Genel Özellikleri

Tanzimat dönemi romanlarının genel özellikleri · Bu dönemde romanların bazı ortak temaları vardır. “Esirlik”, bu ortak temalardan

Tevfik  Fikret’in şiirlerinin biçim ve muhteva özellikleri
Tevfik Fikret’in şiirlerinin biçim ve muhteva özellikleri

Tevfik Fikret’in şiirlerinin biçim ve muhteva özellikleri Servet-i Fünûn şiirinin biçim ve muhteva özellikleri büyük

NAMIK KEMAL’İN HÜRRİYET KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
NAMIK KEMAL’İN HÜRRİYET KASİDESİ VE AÇIKLAMASI

HÜRRİYET KASİDESİ VE AÇIKLAMASI Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve özellikleri
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve özellikleri

Hüseyin Rahmi’nin Romanları 1. Genel olarak realizmin etkisi altındadır. Hemen bütün eserleri birer gözlem ürünüdür. 2.

Ahmet Rasim’in Edebi Anlayışı ve Eserleri
Ahmet Rasim’in Edebi Anlayışı ve Eserleri

Ahmet Rasim’in Edebi Anlayışı ve Eserleri 1. Devrinin en popüler yazarları arasında bulunan Ahmet Rasim, yetişme tarzı bakımından, daha çok

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Edebi Anlayışı ve Eserleri
Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Edebi Anlayışı ve Eserleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Edebi Anlayışı ve Eserleri 1. Mizacı ve eserlerinde ele aldığı konular itibariyle Servet-i Fünun sanatçılarından

Servet-i Fünûn Edebiyatının Ortaya Çıkışı
Servet-i Fünûn Edebiyatının Ortaya Çıkışı

Servet-i Fünûn Edebiyatının Ortaya Çıkışı Tanzimât döneminde başlayan yenileşme çabaları, Servet-i Fünûn döneminde

ALİ EKREM BOLAYIR (1867-1917)
ALİ EKREM BOLAYIR (1867-1917)

ALİ EKREM BOLAYIR (1867-1917) Ali Ekrem, Servet-i Fünûn sanatçılarının benimsediği edebiyat anlayışına bağlı kalmakla birlikte şiirde

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE 1896-1901)
SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE 1896-1901)

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE 1896-1901) VE OLUŞUMU Edebiyat-ı Cedide, Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan yazarların

KIRK YIL – HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
KIRK YIL – HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

KIRK YIL Edebiyat-ı Cedide her gün biraz daha kuvvet bularak, biraz daha kendisini terkip eden unsurlara etrafın muhabbet ve istinasını celbederek devam

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945)
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945)

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945) Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünûn Döneminin en ünlü romancılarındandır. 1866 yılında İstanbul’da

AHMET HAŞİM’İN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ
AHMET HAŞİM’İN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

AHMET HAŞİM Babasının memuriyeti dolayısıyla uzun müddet düzenli bir tahsil hayatı göremeyen Haşim, sekiz yaşlarında iken annesini kaybetti.

Halit Ziyâ Uşaklıgil’in  Mai ve Siyah adlı Romanın Özellikleri
Halit Ziyâ Uşaklıgil’in Mai ve Siyah adlı Romanın Özellikleri

Halit Ziyâ ve Mai ve Siyah Servet-i Fünûn romancılığı içinde Hikâye (1891), hem verdiği örneklerle hem de teorik yazıları ile

EDEBİYAT-I CEDİDE’NİN DOĞUŞU-Halit  Ziya  UŞAKLIGİL
EDEBİYAT-I CEDİDE’NİN DOĞUŞU-Halit Ziya UŞAKLIGİL

EDEBİYAT-I CEDİDE'NİN DOĞUŞU Başka sanat, ilim ve fen, edebiyat zümreleri nasıl teşekkül eder, müesşis âza arasında evvelden bir fikir

Servet-i Fünun Döneminde Şiir
Servet-i Fünun Döneminde Şiir

Servet-i Fünun Döneminde Şiir Servet-i Fünun hareketinin, Türk edebiyatını kesin olarak modernleştirdiği, büyük bir hızla sonuç

Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye
Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye

Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye · Türk edebiyatında batılı roman 1860’tan sonra başlar. · Önceleri Fransız romanlarından çevirilerle

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebî Anlayışı ve Eserleri
Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebî Anlayışı ve Eserleri

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebî Anlayışı 1. Ahmed Mithat tesirinde kalmıştır. Mizacı gereği, duygu ve hayalden çok mantık ve muhakemeye

BATI EDEBIYATININ TANZIMAT SONRASI TÜRK EDEBIYATINA ETKISI
BATI EDEBIYATININ TANZIMAT SONRASI TÜRK EDEBIYATINA ETKISI

BATI EDEBIYATININ TANZIMAT SONRASI TÜRK EDEBIYATINA ETKISI XIX. yüzyılın başından itibaren Batı’ya yönelen OsmanlıTürk toplumunun modernleşmesinde

Tevfik FİKRET – FERDA ŞİİRİ VE İNCELEMESİ
Tevfik FİKRET – FERDA ŞİİRİ VE İNCELEMESİ

FERDA   Ferdâ senin: senin bu yenilik, bu inkılap. Her şey senin değil mi ki zâten?  Sen, ey gençlik Ey umudun güzel yüzü,

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebî Anlayışı ve Eserleri
Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebî Anlayışı ve Eserleri

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebî Anlayışı 1. Ahmed Mithat tesirinde kalmıştır. Mizacı gereği, duygu ve hayalden çok mantık ve muhakemeye

Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye
Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye

Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye · Türk edebiyatında batılı roman 1860’tan sonra başlar. · Önceleri Fransız romanlarından çevirilerle

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Edebi Anlayışı ve Eserleri
Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Edebi Anlayışı ve Eserleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Edebi Anlayışı ve Eserleri 1. Mizacı ve eserlerinde ele aldığı konular itibariyle Servet-i Fünun sanatçılarından

Tanzimat Dönemi Romanlarının Genel Özellikleri
Tanzimat Dönemi Romanlarının Genel Özellikleri

Tanzimat dönemi romanlarının genel özellikleri · Bu dönemde romanların bazı ortak temaları vardır. “Esirlik”, bu ortak temalardan

Ahmet Rasim’in Edebi Anlayışı ve Eserleri
Ahmet Rasim’in Edebi Anlayışı ve Eserleri

Ahmet Rasim’in Edebi Anlayışı ve Eserleri 1. Devrinin en popüler yazarları arasında bulunan Ahmet Rasim, yetişme tarzı bakımından, daha çok

NAMIK KEMAL’İN HÜRRİYET KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
NAMIK KEMAL’İN HÜRRİYET KASİDESİ VE AÇIKLAMASI

HÜRRİYET KASİDESİ VE AÇIKLAMASI Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı

Servet-i Fünûn Edebiyatının Ortaya Çıkışı
Servet-i Fünûn Edebiyatının Ortaya Çıkışı

Servet-i Fünûn Edebiyatının Ortaya Çıkışı Tanzimât döneminde başlayan yenileşme çabaları, Servet-i Fünûn döneminde

Aşk-ı Memnu / Madam Bovary Karşılaştırması
Aşk-ı Memnu / Madam Bovary Karşılaştırması

Aşk-ı Memnu / Madam Bovary Karşılaştırması 1. Halit Ziya’nın “yasak aşk” anlamına gelen Aşk-ı Memnu’su ve Gustave Flaubert’in

EDEBİYATTA MİLLETLERARASI ETKİLEŞİMİN SEBEPLERİ
EDEBİYATTA MİLLETLERARASI ETKİLEŞİMİN SEBEPLERİ

EDEBİYATTA MİLLETLERARASI ETKİLEŞİMİN SEBEPLERİ Edebiyat, öncelikle sanatkâra ait bireysel bir yaratmadır. ikinci adımda millîdir. Diğer güzel

Servet-i Fünûn topluluğunun kuruluşu
Servet-i Fünûn topluluğunun kuruluşu

Servet-i Fünûn topluluğunun kuruluşu Dönemin hâkim anlayışı hürriyetsizliktir. Hürriyetin kaynağı olarak da bu dönemde batı

SERVET-İ FÜNUN VE EDEBİYÂT-I CEDÎDE AKIMI
SERVET-İ FÜNUN VE EDEBİYÂT-I CEDÎDE AKIMI

SERVET-İ FÜNUN VE EDEBİYÂT-I CEDÎDE AKIMI Servet-i Fünun yahut Edebiyât-ı Cedîde devri, Türk edebiyatında 1860’tan beri

BATI EDEBIYATININ TANZIMAT SONRASI TÜRK EDEBIYATINA ETKISI
BATI EDEBIYATININ TANZIMAT SONRASI TÜRK EDEBIYATINA ETKISI

BATI EDEBIYATININ TANZIMAT SONRASI TÜRK EDEBIYATINA ETKISI XIX. yüzyılın başından itibaren Batı’ya yönelen OsmanlıTürk toplumunun modernleşmesinde

Servet-i Fünûn Şiiri ve Özellikleri
Servet-i Fünûn Şiiri ve Özellikleri

Servet-i Fünûn Şiiri ve Özellikleri Kendilerine mahsus bir şiir dili yaratmak isteyen Servet-i Fünûncular; ağır, karmaşık bir dil kullanmaya

Servet-i Fünunculara yöneltilen başlıca suçlar Nelerdir?
Servet-i Fünunculara yöneltilen başlıca suçlar Nelerdir?

Servet-i Fünunculara yöneltilen başlıca suçlar şu şekildeydi: 1. Fransız edebiyatına aşırı bağlılıkları ile Servet-i Fünuncular, orijinal

KIRK YIL – HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
KIRK YIL – HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

KIRK YIL Edebiyat-ı Cedide her gün biraz daha kuvvet bularak, biraz daha kendisini terkip eden unsurlara etrafın muhabbet ve istinasını celbederek devam

Servet-i Fünûn Romanı’nın Özellikleri
Servet-i Fünûn Romanı’nın Özellikleri

Servet-i Fünûn Romanı 1. Geleneksel tahkiye geleneğinde olay örgüsünün önemli olmasına rağmen Servet-i Fünûn romanında

Servet-i Fünun Döneminde Şiir
Servet-i Fünun Döneminde Şiir

Servet-i Fünun Döneminde Şiir Servet-i Fünun hareketinin, Türk edebiyatını kesin olarak modernleştirdiği, büyük bir hızla sonuç

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE 1896-1901)
SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE 1896-1901)

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE 1896-1901) VE OLUŞUMU Edebiyat-ı Cedide, Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan yazarların

Halit Ziyâ Uşaklıgil’in  Mai ve Siyah adlı Romanın Özellikleri
Halit Ziyâ Uşaklıgil’in Mai ve Siyah adlı Romanın Özellikleri

Halit Ziyâ ve Mai ve Siyah Servet-i Fünûn romancılığı içinde Hikâye (1891), hem verdiği örneklerle hem de teorik yazıları ile