DİĞER İÇERİKLER

Özdeyişleri Açıklamak İçin Seçilen Kompozisyon Konuları

Ana Sayfa » KOMPOZİSYON » KOMPOZİSYON KONULARI » Özdeyişleri Açıklamak İçin Seçilen Kompozisyon Konuları » Özdeyişleri Açıklamak İçin Seçilen Kompozisyon Konuları
Sitemize 01 Ağustos 2014 tarihinde eklenmiş ve 3.169 views kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Kompozisyon yazarken kompozisyon konusu bulmakta zorlanıyorsanız bu listeye göz atmalısınız.

 

1.       “İnsanlar, düşünmek sevmek ve inanmak için dünyaya gelmiştir.” (J.J.Rousseau) Özdeyişini açıklayan bir 

2.       kompozisyon yazınız. 

3.       “ Düşünmeden öğrenmek, vakit kaybetmektir.” (KONFÜÇYÜS ) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız. 

4.       “ En kudretli insan, kendini idare edebilen insandır.” Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız. 

5.       “En geveze kuş umuttur, yüreğimizde hiç susmaz.” ( Cenap Şehabettin ) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

6.       “Yüzü gülmeyen insanlar hiçbir işte başarılı olamazlar.” sözünden hareketle, güler yüzlü olmanın önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.

7.       Kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.” Sözünün ifade ettiği fikri açıklayınız.

8.       ”Büyük düşünceler kalpten gelir.” Sözünü açıklayınız.

9.       ”Kuvvetli insan, kendini yenen insandır” sözüyle anlatılmak istenen fikri değerlendiren bir yazı yazınız.

10.    Hayat düşünen için bir komedi, hisseden için bir faciadır.” Sözünde hangi fikir üzerinde duruluyor. Belirtiniz.

11.    İnsan, zamanının adamı olmalıdır. Bu sözün hayatımızdaki yeri nedir?

12.    Kibir küçüklüktür. Ahlaklı adam kendini olduğundan fazla görmez.” sözü ile ilgili bir kompozisyon yazınız.

13.    Eflatun’un “Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

14.    Mutlu olmak için üç şey gereklidir:sağlam bir vücut,hür bir düşünce ,temiz bir vicdan. (DOMAİ)Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

15.    Bütün mutluluklar çalışmaya ve cesarete bağlıdır.(BALZAC)Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

16.    “Kitapsız hayat kör,sağır,dilsiz yaşamaktır.” (Seneca) özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

17.    ”İlim ilim bilmektir/İlim kendin bilmektir/Sen kendini bilmezsen/Ya nice okumaktır”(Yunus Emre) sözünü, kompozisyon kuralları içinde açıklayınız?

18.    “Başarılarında gururlu olma; bil ki gurur, gelecekteki başarılarının en büyük düşmanıdır.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

19.    “Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” Sözünü açıklayana bir yazı yazınız.

20.    ”Cennet anaların ayakları altındadır.” Hz.Muhammed özdeyişini açıklayan bir yazı yazınız.

21.    ”Biz kollarımızı açabildiğimiz kadar insanız.” Selahattin Batu sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

22.    “Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır.” Öz deyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

23.    “Biz dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldik.”Yunus Emre   Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

24.    “Çok yaşamak elimizde değil,fakat namımızı çok yaşatmak elimizdedir.”Konusunu açıklayan bir kompozisyon yazınız.

25.    "Umudunu kaybeden insanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur." Sözünü açıklayan bir komposiz yon yazınız

26.    “Hakiki arkadaşlık, sıhhatten farksızdır, kıymeti, ancak elden gittikten sonra anlaşılır.“ (Golti)

27.    “Akıllı olmakta bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.“(Descartes) özdeyişini açıklayan bir yazı yazınız.

28.    “Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kibirlenme, kötülük yapmadan sakın!..” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

29.    “Adalet mülkün temelidir.” (Hz. Ömer (R.A.)) vecizesini konu alan bir kompozisyon yazınız.

30.    “Bir musîbet bin nasîhatten evlâdır.” ata sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

31.    (musîbet: felâket.      nasîhat: öğüt. evlâ: iyi.)

32.    ”İyi arkadaş edinerek onlarla beraber olmalı; insanın arkadaşı iyi olursa, kendisi de iyi olur.”(Kutadgu Bilig’den) sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

33.    ”Dehayı başkasında arama içindeki cevhri sen keşf etmelisin.” Bu cümleyi kompozisyon bütünlüğünde yazın.

34.    “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

35.    “Umudunu kaybeden insanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.” Cümlesinden yola çıkarak umudun insan yaşamındaki önemini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

36.    ”Bir insanın gerçek zenginliği; bu dünyada yaptığı iyiliklerdir” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

37.    "Sevgi, acının en önemli ilacıdır.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız.

38.    "Herkes düşüncelerinde yanılabilir; fakat aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar.” CİCERO          Özdeyişini anlatan bir komposizyon yazınız.

39.    ''Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.''  sözünü açıklayan bir fikir yazısı yazınız. 

40.    “Yalnızca insan okur;okuma,insanın diğerlerinden en büyük farkıdır.”Bu cümleyi kompozisyon içinde yazınınız.

41.    Dil kılıçtan keskindir.sözünü kompozisyon kuralları içinde açıklayınız.

42.    Yukarıdaki konuların birisini kompozisyon kuralları içinde açıklayınız.

43.    ''Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.'' atasözünü açıklayan bir fikir yazısı yazınız.

44.    ”Duvarı nem,insanı gam yıkar.”Atasözünü açıklayan bir komposizyon yazınız.

45.    “Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

46.    “Yazın gölge hoş, kışın çuval boş” atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.

47.    “Su akarken testiyi doldurmalı.” atasözünden yola çıkılarak bir kompozisyon yazınız

48.    “Yükseldikçe daha yumuşak huylu ol/Büyüğe ve küçüğe tatlı dil kullan.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

49.    “Yarın, yorgun kimselerin değil, rahatlarına kıyabilenlerindir.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız.

50.    “Çok yaşamak elimizde değil,fakat namımızı çok yaşatmak elimizdedir.”Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

51.    “İnsanların gönlünü fethetmek için en kestirme yol, sevgi yoludur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

52.    “Merak akıl midesinin guruldamasıdır. Gıdası ise kitaptır.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

53.    “Çok gezen mi bilir; çok okuyan mı? Tabii ki çok okuyan.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

54.    “Okul; genç kafalara saygıyı, millet ve memleket sevgisini, bağımsızlığın üstünlüğünü anlatır.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

55.    “İnsanın en büyük dostu zorluklardır. Çünkü insana karşılaştığı zorluklar güçlendirir.”

56.    (Gasson) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

57.    “Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” Sözünü açıklayana bir yazı yazınız.

58.    “Doğru söylemek esastır. Fakat her doğru her yerde söylenmez.“ sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

59.    “Engeller aşılmak  içindir, takılmak için değil.“ sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

60.    Bir okul açılırsa bin hapishane kapanır.sözünü kompozisyon kuralları içinde açıklayınız.

61.    Öğrencilerin nasihatten çok iyi bir örneğe ihtiyaçları vardır. sözünü kompozisyon kuralları içinde açıklayınız.   

62.    Eğitim okuma yazmayı bilen ancak ne okuyacağını bilmeyen kitleler yarattı.M.Trevelyan Sözünü kendi düşüncelerinizle açıklayan bir kompozisyon yazınız.

63.    Eflatun’un “Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

64.    Bütün mutluluklar çalışmaya ve cesarete bağlıdır.(BALZAC) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

65.    “Kitapsız hayat kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.” (Seneca) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

66.    “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

67.    “İyi arkadaş edinerek onlarla beraber olmalı; insanın arkadaşı iyi olursa, kendisi de iyi olur.”(Kutadgu Bilig’den) sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

68.    “Adalet mülkün temelidir.” (Hz. Ömer (R.A.) vecizesini konu alan bir kompozisyon yazınız.

69.    “Hakiki arkadaşlık, sıhhatten farksızdır, kıymeti, ancak elden gittikten sonra anlaşılır.“ (Golti) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.  

70.    “Akıllı olmakta bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.“ (Descartes) Özdeyişini açıklayan bir yazı yazınız. 

71.    “Biz dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldik.” (Yunus Emre) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

72.    “Biz kollarımızı açabildiğimiz kadar insanız.” (Selahattin Batu) Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

73.    “Cennet anaların ayakları altındadır.” (Hz. Muhammed ‘sav’ ) Özdeyişini açıklayan bir yazı yazınız.

74.    “Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız. 

75.    “Doğru söylemek esastır. Fakat her doğru her yerde söylenmez.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

76.    “İnsanın en büyük dostu zorluklardır. Çünkü insana karşılaştığı zorluklar güçlendirir.” (Gasson) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.  

77.    “Yükseldikçe daha yumuşak huylu ol / Büyüğe ve küçüğe tatlı dil kullan.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

78.    “Yarın, yorgun kimselerin değil, rahatlarına kıyabilenlerindir.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız.

79.    “Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir.” Bu vecizeyi kompozisyon kuralları çerçevesinde açıklayınız. 

80.    “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” ( K. ATATÜRK ) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.  

81.    "Her insan kendi adasında yaşar." sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

82.    " Düşündüklerinizi söylemek iyidir. Söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir." sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

83.    "Birini yargılamak istediğin zaman, önce gökte üç ay değişene dek, onun ayakkabılarıyla yürümelisin." sözünün size çağrıştırdığı düşünceleri kompozisyon kurallarına uygun olarak yazınız.

84.    "Yalnızlık: tek ağaçlı bahçe…" sözünden hareketle yalnızlığın size çağrıştırdığı düşünceleri yazınız.

85.    Baharın size aşıladığı düşünceleri kompozisyon biçiminde yazınız.

86.    "Sözcükleri boş yere harcayamayacak kadar çok seviyorum." sözünün size çağrıştırdığı düşünceleri bir kompozisyon biçiminde yazınız.

87.    "Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

88.    "Bize yaşmayı hayat geçtikten sonra öğretiyorlar." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

89.    "Ufak hırsızlar asılır, büyük hırsızlar serbest bırakılır." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

90.    "Bedenin çalışması, zihnin dertlerini hafifletir; fakirleri mesut eden de budur…"sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

91.    "Rüzgar ateş için ne ise, ayrılık da aşk için odur; ufak alevi söndürür, büyük alevi canlandırır… " sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

92.    "İnsanlarla iç içe olmak, kendini gözlememeye götürür." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

93.    "Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerliyebiliyor "sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

94.    "Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. " sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

 

 

 

Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Önceki yazıyı okuyun:
Atasözleriyle İlgili Kompozisyon Konuları

Kompozisyon yazarken kompozisyon konusu bulmakta zorlanıyorsanız bu listeye göz atmalısınız. 1.       Gözden ırak olan, gönülden de olur. 2.        Almak kolay,ödemek...

Kapat