1940-SONRASI-TÜRK-EDEBİYATI

1940 SONRASI EDEBİYATI

İkinci Dünya Savaşı sonrasında "insan", "yaşam" ve "dünya" arasında güvenilir olmayı gerektirir;   yeni ortaya çıkan dünya görüşleri;   sanat anlayışımızda köklü değişikliklere yol açar.

Hikâye, roman ve tiyatro eserlerinde "yurt" ve "köy" sorunlarına yönelim başladı.

1940 yılında Orhan Veli Kanık,  Melik Cevdet Anday,  Oktay Rıfat Horozcu, "Garip" adlı bir şiir kitabı yayınlayarak yeni bir hareketi başlattılar. Buna "I. YENİ HAREKETİ" adı verildi. Amaçları, şiirde iç ahengi yakalamıştır. Dış ahenk ögesi olan ölçü ve uyağa önem vermezler. Söz sanatların şiir için zararlı bulmuşlar ve şiirin kaynağının

 

Bilinçaltı olması gerektiğini savunmuşlardır. "şiir halka seslenmelidir" anlayışıyla günlük hayatta olan her şeyi şiire konu olarak almışlardır.

 

Daha sonraları ortaya çıkan ve "İKİNCİ YENİLER"  adı verilen şairler ise "şiir için sanat  "  anlayışına dayanan,  sürrealizmden daha aşırı bir soyutlama anlayışını sürdürmüşlerdir.  Bu sanatçılardan bazıları şunlardır:  İlhan Berk,  Turgut Uyar,  Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan.

 

 

 
GARİP AKIMI (BİRİNCİ YENİ )

 • 1940'ta Garipçiler adıyla çıkan topluluğun ortaya koyduğu bir sanat anlayışıdır.
 • Şiirde her türlü kurala ve belirli kalıplara karşı çıkmışlardır.
 • Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkmışlardır.
 • Şiirde şairaneliği, mecazlı söyleyiş ve sanatları kabul etmediler.
 • Süslü, sanatlı dile karşı çıkıp sade bir dil kullandılar.
 • Şiirde o güne kadar işlenmedik konuları ele aldılar.
 • Konuşma dili ile günlük sıradan konuları işlediler.
 • İşledikleri konular günlük hayattan sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci ve hayattaki bazı garipliklerdir.
 • Halk deyişlerinden yararlanmışlar, toplumsal yergiye yer vermişlerdir.
 • Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu'nun oluşturduğu bir topluluklardır.

  ORHAN  VELİ  KANIK (1914-1950)
  Türk şiirinde iki arkadaşıyla birlikte büyük bir atılım yapmış, yeni bir anlayışın öncüsü olmuştur.1914'te arkadaşlarıyla birlikte yayımladıkları Garip adlı şiir kitabı ve yazdığı önsöz, Türk şiirinde günden güne donmuş olan eski değerleri yıkmış, şiire başka bir açıdan bakılmasını sağlamıştır.
  Şiire getirdiği ilkeler :
  -Ölçüye baş kaldırıp serbest yazmak
  -Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek
  -Şairane duyuları, parlak görüntüleri şiirden silmek
  -Şiiri hayal gücünün kapalı duvarlarından kurtarıp gerçek hayata çıkarmak, yapmacıksız tabii bir söylentiyle, günlük yaşayış içinde halktan insanları yakalamak.Her çeşit kelimeyi konuyu şiire sokmak, halk deyişlerinden yararlanmak ve toplumla ilgili yergiye yer vermek
  ESERLERİ:
  Şiirleri: Garip,Vazgeçemediğim, Destan Gibi , Yenisi, Karşı
  Nesirleri: Sanat ve Edebiyatımız, Bindiğimiz Dal

OKTAY RIFAT HOROZCU(1914-1988)
Garip akımının temsilcilerindendir.
Başlangıçta, yeni bir hava içinde, güçlü aşk şiirleri; toplumcu sanat ilkesinden hareketle halk deyimi ve söyleyişlerinden masal ve tekerlemelerden faydalanarak başarılı taşlamalar; sosyal şiirler yazdı. Perçemli Sokak adlı kitabıyla birlikte şiir anlayışında büyük değişiklik olmuş soyut şiire kaymıştır.
Son şiirlerinde öz ve biçim yoğunlaştırmalarıyla estetik planda yeni ve güçlü bir şiir estetiği yakalamıştır.
ESERLERİ :
Şiirleri; Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler, Güzelleme, Karga İle Tilki, Aşk Merdiveni, Denize Doğru Konuşma, Dilsiz ve Çıplak,
Koca Bir Yaz

MELİH CEVDET ANDAY  (1915)
Garip akımının temsilcilerindendir.
Şiirlerinde toplumsal gerçekliği inceler.
Daha sonra ilk şiirlerindeki romantizmden sıyrılarak duygulardan çok aklın egemenliğine, güzel günlerin özlemine bırakır.
Söz oyunlarında arınmış yalın bir dil vardır. Düz yazılarında ise yoğun bir düşünce, şiirsel, esprili, özlü bir dil vardır.
Fıkra, makale, gezi, roman, tiyatro ve şiir yazmıştır. Çevirilerde yapmıştır.

 
ESERLERİ : Şiirleri: Garip, Rahatı Kaçan Ağaç,Telgrafname, Yanyana.

Denemeleri : Çevirileri; İngiliz Edebiyatından Denemeler
Tiyatroları :  Komedya, İçerdekiler, Gizli Emir

 

 

     İkinci Yeni

Bu tutumun belli başlı özellikleri şöyle sıralanabilir:

– İmgeye kapıları yeniden ve sonuna kadar açmak

– Edebi sanatlara özgürlük tanımak

– Basitlik , sadelik ve aleladelikten ayrılmak.

– Konuşma diline sırt çevirmek

– Halkın hayatından ve kültüründen uzaklaşmak , folkoru şiire düşman

bellemek

– Şehirli adam tipi çizmeğe boş vermek

– Nükte , şaşırtma ve tekerlemeden kaçmak

– Şiiri ustan ve anlamdan kaydırmak

– Duyguya ve çağrışıma yaslanmak

– Konuyu , hikayeyi , olayı atmak

– Fakir çoğunluğa değil , aydın azınlığa seslen

İkinci Yeni Öncüleri :Oktay Rifat , İlhan Berk , Turgut uyar , Edip

Cansever , Cemal Süreya , Sezai Karakoç , Ece Ayhan , Ülkü Tamer , Tevfik Akdağ , Yılmaz Gruda gibi şairlerdir.

 

Cemal Süreyya

 

Asıl adı Cemalettin Seber'dir. 1931 yılında Erzincan'da doğdu, 9 Ocak 1990 tarihinde İstanbul'da öldü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda müfettişlik, darphane müdürü, Kültür Bakanlığı'nda yayın kurulu danışma üyeliği, Orta Doğu İktisat Bankası yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yayınevlerinde danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik yaptı.

 

Papirüs dergisini üç kez çeşitli aralıklarla çıkardı. Pazar Postası, Yeditepe, Oluşum, Türkiye Yazıları, Politika, Yeni Ulus, Aydınlık, Saçak, Yazko Somut, 2000'e Doğru gibi yayın organlarında şiir ve yazılarını yayımladı.

 

İkinci Yeni şiirinin en önemli isimlerindendir. Geleneğe karşı olmasına karşın geleneği şiirinde en güzel kullanan şairlerden birisiydi. Kendine özgü söyleyiş biçimi ve şaşırtıcı buluşlarıyla, zengin birikimi ile, duyarlı, çarpıcı,yoğun, diri imgeleriyle İkinci Yeni şiirinin en başarılı örneklerini vermiştir.

 

YAPITLARI

 

Üvercinka (1958)

Göçebe (1965)

Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973)

Sevda Sözleri (1984, Uçurumda Açan ile birlikte toplu şiirleri)

Güz Bitiği (1988)

Sıcak Nal (1988)

Sevda Sözleri (1990, 1995, tüm şiirleri, ölümünden sonra)

 

ÖDÜLLERİ

 

1959 Yeditepe Şiir Armağanı

1966 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü

1988 Behçet Necatigil Şiir Ödülü

 

ŞİİR ÇEVİRİLERİ

 

Ayağı Karıncalı – Federico Garcia LORCA

Barışın Tadı – Eugène GUILLEVIC

Dada Şarkısı – Tristan TZARA

Karanlık Sunu – Maurice MAETERLINCK

Mirabeau Köprüsü – Guillaume APOLLINAIRE

Mutlu Aşk Yok Ki Dünyada – Louis ARAGON

Şiir – Paul ELUARD

Yürek Ki Paramparça – Pierre REVERDY

 

 

 

 

 

 

Turgut Uyar

 

1927 Ankara doğumlu. Askeri Liseyi ve Askeri Memurlar Okulu'nu bitirdi. İlk şiiri 1947'de Yedigün dergisinde çıktı. Kaynak dergisinin bir şiir yarışmasında Arz-ı Hal şiiri ikincilik kazanınca Nurullah Ataç'ın güvendiği şairler arasına girdi. İkinci Yeni Şiir akımının önde gelen şairlerindendir. 1985'de öldü.

 

Şiir Kitapları:

Arz-i Hal (1949), Türkiyem (1952), Dünyanın En Güzel Arabistanı (1959),

Tütünler Islak (1962), Her Pazartesi (1968), Divan (1970), Toplandılar

(1974), Kayayı Delen Zincir (1981), Büyük Saat (Bütün Şiirleri, 1984).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezai Karakoç

Sezai Karakoç, 1933 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelir. Babası Yasin Efendi'nin koyduğu isim Muhammed Sezai'dir. Nüfus kayıtlarında Ahmet Sezai olarak geçer. Dedeleri, Ergani ve yöresinde oldukça etkin kişilerdendir. Babasının babası Hüseyin efendi, Plevne savaşına katılmış; Gazi Osman Paşa'nın takdirini kazanmıştır. Aile Leventoğulları olarak anılır.

 

Devlet, millet ve medeniyet kavramlarına farklı boyutlarda anlam yükleyen Sezai Karakoç'un kırk-bir yıllık ‘Diriliş' doktrini etrafında düşünsel alanda bir Diriliş Nesli oluşur.

Şiir, sanat ve düşünce ile yüklü hayatına, çilesine, duygu ve duyarlıklarına değinmek çok da kolay değil. Bunun için büyük bir çalışma gerekir. Kısaca, ‘şiir üslubu bakımından, az çok İkinci Yeni'ye yakın sayılsa da, şiirinde işlediği temalar, inandığı değerler bakımından şiirimizde yeni ve değişik bir sestir' demek mümkün.

 

Şiir Kitapları:

 

Körfez (1959), Şahdamar (1962), Hızır'la Kırk Saat (1967), Sesler (1968), Taha'nın Kitabı (1968), Kıyamet Asisi (1968), Mağara ve Işık (düzyazı şiirler, 1969), Gül Muştusu (1969), Zamana Adanmış Sözler (1970), Ayinler (1977), Leyla ile Mecnun (1981), Ateş Dansı (1987)

 

 

 

Özdemir İnce, (d. 1 Eylül 1936 Mersin), Türk şair,yazar,gazete yazarı.

 

İlk şiiri 1954'te "Kaynak" dergisinde yayınlandı. Pazar Postası, Türk Dili, a, Değişim, Dost, Şiir Sanatı, Papirüs, Soyut, Türkiye Yazıları, Milliyet Sanat, Yusufçuk, Adam Sanat gibi dergilerde yayınlanan şiirleriyle tanındı. Şiir üzerine kuramsal yazılar ve değişik konularda denemeler, eleştirel denemeler yazdı.

 

ŞİİRLERİ  [değiştir]Kargı 1963

Tutanaklar 1967

Kiraz Zamanı 1969

Karşı Yazgı 1974

Rüzgara Yazılıdır 1979

Elmanın Tarihi 1981

Kentler 1981

Yedi Deryalar Geçsen 1983

Siyasetname 1984

Eski Şiirler 1985

Hayatbilgisi 1986

Zorba ve Ozan 1987

Başak ile Terazi 1989

Burçlar Kuşağı 1989

Can Yelekleri Tavandadır 1989

Gürlevik 1990

Gündönümü Gündönümü 1992

Yazın Sesi [[1994]

Uykusuzluk 1996

Mani-Hayy 1998

Evren Ağacı 2000

Ot Hızı 2002

Keskindoreke Fındınfalava, (Kırmızı Yayınları, Ekim 2006)

Magma ve Kör Saat, (Kırmızı Yayınları, Mayıs 2007)

Ağustos 1936, Annemin Karnında Son Bir Ay(Kırmızı Yayınları, Ocak 2008)

Bir Ana Heykeli (Kırmızı Yayınları, Nisan 2008

 

ELEŞTİRİ

Yazmasam Olmazdı, Doğan Kitapçılık, Ekim 2004

Mahşerin Üç Kitabı, Doğan Kitapçılık, Nisan 2005

 

DENEME

Şiir ve Gerçeklik 1986, 2001

Söz ve Yazı

Tabula Rasa 1992, 2002

Yazınsal Söylem Üzerine 1993,2002

Dinozorca 1993

Tarih Bağışlamaz 1994

Çile Törenleri 1995

Bu Ne Biçim Memleket 1996

Yaşasın Cumhuriyet 1999

Şiirde Devrim 2000, 2008

Mevsimsiz Yazılar 2002

Gördüğünü Kitaba Yaz, 2002

Pazar Yazıları 2002

Tersi Yüzü2003

Isırganın Faydaları 2004

Yedi Canlı Cumhuriyet2004

100 Pazar Yazısı[[2004]

Denek Taşı [[2006]

Fesatlar Sarmalında Türkiye2007

 

 

 

Edip Cansever  (8 Ağustos 1928-28 Mayıs 1986) Türk şair.

 

8 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Kapalıçarşı'da turistik eşya ve halı ticareti yapmaya başladı. 1976'dan sonra yalnızca şiirle uğraştı. Bodrum'da tatildeyken beyin kanaması geçirdi, tedavi için getirildiği İstanbul'da 28 Mayıs 1986'da yaşamını yitirdi.

 

Eserleri  [değiştir]

Şiir  [değiştir]İkindi Üstü (1947)

Dirlik Düzenlik (1954)

Yerçekimli Karanfil (1957)

Umutsuzlar Parkı (1958)

Petrol (1959)

Nerde Antigone (1961)

Tragedyalar (1964)

Çağrılmayan Yakup (1966)

Kirli Ağustos (1970)

Sonrası Kalır (1974)

Ben Ruhi Bey Nasılım (1976)

Sevda ile Sevgi (1977)

Şairin Seyif Defteri (1980)

Yeniden (1981)

Bezik Oynayan Kadınlar (1982)

İlkyaz Şikayetçileri (1984)

Oteller Kenti (1985)

 

 

 

Düzyazı: Gül Dönüyor Avucumda (Ölümünden sonra, 1987

 

 

 

Ece Ayhan (1931 – 12 Temmuz 2002)

Türk şair. İkinci Yeni şiir akımının öncülerindendir.

 

Şiir Kitapları  [değiştir]Kınar Hanım'ın Denizleri (1959),

Bakışsız Bir Kedi Kara (1965),

Ortodoksluklar (1968),

Devlet ve Tabiat (1973),

Yort Savul (Toplu Şiirler, 1977),

Zambaklı Padişah (1981),

Cok Eski Adıyladir (1982),

Sivil Şiirler (1993),

Son Şiirler (1993).

 

 

İlhan berk:

İlhan Berk, Necatigil'in deyimiyle "şiirimizin uç beyi", 1918'de Manisa'da doğdu. İlk şiirleri Manisa Halkevi dergisi, Uyanış, Varlık, Çığır gibi dergilerde çıktı. 1944 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Fransızca Bölümü'nü bitirdi. Destansı yönünün ağır bastığı, adeta bir Türk Walt Whitman'ı olarak adlandırıldığı dönemde İstanbul (1947), Günaydın Yeryüzü (1952), Türkiye Şarkısı (1953) ve Köroğlu'nu (1955) yayımladı.

 

Şiir:

Güneşi Yakanların Selâmı (1935), İstanbul (1947), Günaydın Yeryüzü (1952), Türkiye Şarkısı (1953), Köroğlu (1955), Galile Denizi (1958), Çivi Yazısı (1960), Otağ (1961), Mısırkalyoniğne (1962), Aşıkane (1968), Şenlikname (1972), Taş Baskısı (1975), Atlas (1975), Kül (1978), İstanbul Kitabı (1979), Kitaplar Kitabı (1981- Seçilmiş Şiirler), Deniz Eskisi (1982- Şiirin Gizli Tarihi'ni de içererek), Delta ve Çocuk (1984), Galata (1985), Güzel Irmak (1988- Şairin Kanı'nı da içererek), Pera (1990), Anlatı: Uzun Bir Adam (1982),

 

Öteki Eserleri:

Başlangıcından Bugüne Beyit Mısra Antolojisi (1960), Aşk Elçisi (1965-antoloji), A. Rimbaud : Seçme Şiirler (1962), Dünya Edebiyatında Aşk Şiirleri (1968), Dünya Şiiri (1969), Şifalı Otlar Kitabı (1982), El Yazılarına Vuruyor Güneş (1983), E. Pound : Seçme Kantolar (1983), Şairin Toprağı (1992).

 

 

Oktay Rıfat Horozcu

1914'te Trabzon'da doğdu. Ankara Erkek Lisesi'ni bitirdi. Maliye Bakanlığı hesabına üç yıl Paris'te Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. İstanbul'da Devlet Demiryolları, Birinci İşletme Avukatı iken görevinden ayrıldı (1973). İlk şiirleri Varlık (1936-1944), sonrakiler Aile (1947), Yaprak (1949-1950), Yeditepe (1951-1957) dergilerinde yayımlandı. Yeni Şiir'in kurucularından olan Rifat, 1988 yılında İstanbul'da öldü.

ESERLERİ

Şiir:
Garip (1941), Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler (1945), Güzelleme (1945), Aşağı Yukarı (1952), Karga ile Tilki (1954), Perçemli Sokak (1956), Aşık Merdiveni (1958), İkilik (1963 – Aşağı Yukarı ve Karga ile Tilki adlı kitaplarının 2. Basımı), Elleri Var Özgürlüğün (1966), Şiirler (1969), Yeni Şiirler (1973), Çobanlı Şiirler (1976), Bir Cigara İçimi (1979), Elifli (1980), Denize Doğru Konuşma (1982), Dilsiz ve Çıplak (1984), Koca bir Yaz (1987).

Oyun:
Bir Takım İnsanlar (1961), Kadınlar Arasında (1966), Bu iki oyunla birlikte üç oyunu daha tek cilt: Atlarla Filler, Çil Horoz, Yağmur Sıkıntısı(1988). Bazı oyunlarının oynayış yılları şöyle: Oyun İçinde Oyun (1949 – 1950), Zabit Fatmanın Kuzusu (1965), Dirlik Düzenlik (1975).

Roman:
Bir Kadının Penceresinden (1976), Danaburnu (1980), Bay Lear (1982).

 

 

YEDİ MEŞALECİLER

 • Yedi meşaleciler, milli edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçiliklerine karşı olarak doğarlar.
 • Yedi Meşale adında ortak bir şiir dergisi çıkararak, Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalıştılar.
  İlkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıkladılar.

 

 • Beş hececileri eleştirdiler ve onlara karşı çıktılar.
 • Batı edebiyatını özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek alıp, izleyeceklerini söylemelerine rağmen beş hececilerin yolundan gitmişlerdir.
 • Topluluk şu sanatçılardan oluşmuştur:
  Ziya Osman Seba, Sabri Esat Siyavuşlugil,
  Kenan Hulusi, Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Solok, Muammer Lütfi ve Vasfı Mahir Kocatürk

 

Sabri Esat Siyavuşgil, (1907-1968) Şair, yazar, ansiklopedist.

 

İstanbul Erkek Muallim Mektebi, İstiklal Lisesi, Hukuk Fakültesi, Fransa'da Djon ve Lyon Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okudu. Felsefe öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde psikoloji profesörü oldu.

 

Şiirlerini Güneş, Hayat, Muhit, Varlık, Meşale, Kültür ve Edebiyat dergilerinde; düzyazılarını Tan, Ulus, Yeni Sabah, Haber gazetelerinde yayınladı. Meydan Larousse'nin danışma kurulundaydı.

 

Ekspresyonistti ve Yedi Meşaleciler diye anılan akıma mensuptu. Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi, Sabri Esat'tan oluşan topluluk Yedi Meşale kitabını çıkarttı.

Varlık dergisinin 15 Ekim 1968 sayısı Sabri Esat Siyavuşgil özel sayısıdır.

Eserleri,  Odalar ve Sofalar, 1933.

İstanbul'da Karagöz ve Karagözde İstanbul, 1938.

Karagöz, 1941. (Fransızcası 1951, İngilizce 1955)

Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, 1940.

Roman ve Okuyucu, 1944, Folklor ve Milli Hayat, 1943.

 

Vasfi Mahir Kocatürk

Halk şiirlerinin biçimsel özelliklerinden yararlanarak hece ölçüsüyle ulusal, epik, lirik şiirler yazmıştır. Manzum oyunlar da denemiş olan Kocatürk, bir sanatçı olmaktan çok, edebiyatla ilgili kitap ve araştırmalarıyla tanınmıştır.

 

 

Şiir Kitapları: Tunç Sesleri

Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon

 

Oyunları: Yaman, Sanatkar

 

Araştırma-İnceleme Eserleri: Yeni Türk Edebiyatı

Divan Şiir Antolojisi

Türk Edebiyat Tarihi

 

 

 

 

 

 

Yaşar Nabi Nayır (25 Aralık 1908, Üsküp – 15 Mart 1981, İstanbul), Varlık Dergisi'ni ve Varlık Yayınevi'ni kuran Türk şair ve edebiyatçıdır.

1946 yılında bakanlıktaki görevinden istifa edip Varlık Yayınevi'ni kurdu. Ölümüne değin de Varlık Yayınevi'ni yönetti.

 

Sanat yaşamının ilk döneminde şiirle uğraştı. Yedi Meşale Topluluğu'nun kurucuları arasında yer aldı. Sonraları öykü, roman, oyun ve deneme türünde de ürünler verdi. Çok sayıda çevirisi vardır. Ancak asıl önemli yönü, 48 yıl hiç aksatmadan yayımladığı Varlık Dergisi'dir. Hâlâ yayımlanan Varlık Dergisi, Türk edebiyatına büyük katkı sağladı, birçok yeni yazar kazandırdı.

 

Eserleri

Şiir: Onar Mısra (1932) Kahramanlar (1970, toplu şiirleri)

Roman:  Bir Kadın Söylüyor (1931) Âdem ile Havva (1932)

Öykü:  Bu da Bir Hikayedir (1935),Sevi Çıkmazı (1935)

Oyun: Mete (1933) İnkılap Çocukları (1933) Beş Devir (1933) Köy

 

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir Özellikleri   Milli Edebiyat Döneminin şiir hareketleri bu dönemin oluşmasında […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes