Ahmet Rasim’in Edebi Anlayışı ve Eserleri

1. Devrinin en popüler yazarları arasında bulunan Ahmet Rasim, yetişme tarzı bakımından, daha çok Divan edebiyatı ile kendi zamanının tanınmış edebi şahsiyetlerinin tesirinde kaldı. Bunlar arasında beğendikleri Ahmet Midhat ve Muallim Naci’dir. Bu sebeple edebiyattaki kökten batılılaşma hareketine muhalif kaldı ve Servet-i Fünunculara yapılan hücumların başında yer aldı. Fakat zamanla Fransızca öğrenerek batı edebiyatına da sempati göstermeye başladı ise de, sonradan giriştiği bu teşebbüste yeterli başarı gösteremedi ve o da Muallim Naci gibi iki arada kalmış oldu.

2. Bazı yazarlar gibi yerli edebiyata taraftardı. Bu bakımdan Servet-i Fünun edebiyatının kozmopolit olduğunu iddia edenler arasındadır. Edebiyatın çeşitli türlerinde yazı yazmış olan Ahmet Rasim, roman ve hikâye türünü de denedi.

3.Modern Fransız romanı ile temas kuramamış ve hemen hemen Ahmet Midhat ve Namık Kemal’in roman ve hikâyelerini okuyarak yetişmiş olan Ahmet Rasim’in Cep Romanları genel adı ile yayımlanan eserlerinde, daha çok Namık Kemal’in tarzında yürünerek, hasta bir hassasiyetle, acıklı gönül maceraları ele alınmıştır.

4. Genellikle kahramanları, Namık Kemal’in İntibah romanında olduğu gibi hayat tecrübesi olmayan erkeklerle onları baştan çıkaran tecrübeli kadınlardır. Teknik, son derece zayıftır. Zaten basit tutulan vakanın bazen -kaybolur derecede silikleştiği ve arada Ahmet Midhat vâri bilgiler verildiği de görülür. Dil ve üslupta da bir düzen yoktur. Konuşmaların çok tabii olan diline karşılık, tasvirlerde dil, Osmanlıcanın hâkimiyeti altındadır. Psikolojik tahlil yok gibidir. Tasvirler, çok kere öznel karakter taşır.

5. Tarih, coğrafya, seyahat, gramer gibi çok değişik konularda eserler veren ve son derece doğurgan bir yazar olan Ahmet Rasim’e gerçek değerini ve yaygın ününü kazandıran yazıları ise daha çok denemeleri, musahabeleri, fıkraları, hatıraları ve şarkılarıdır. Bu tür eserlerinde genellikle şehir hayatının ve kendi çevresinin yaşayışını, insanlarını, alışkanlıklarını, giyinişlerini, hayat ve dünya görüşlerini bütün ayrıntıları ile ve kuvvetli bir gözlemin ışığı altında anlatmıştır. Hüseyin Rahmi’nin roman ve hikâyelerinde yaptığını, Ahmet Rasim bu türlü yazılarında yapmıştır. Bundan dolayıdır ki Ahmet Rasim’in bu eserleri 1890sonrasındaki kırk yıllık sosyal tarihi inceleyecek olanlar için ihmali mümkün olmayan kaynaklar durumundadır. Bu yazıların dil ve üslubunda, konuşma dilinin birçok özelliğini bulmak mümkündür.

6. Romanları: Meyl-i Dil (1892), Nakam (1899),Kitabe-i Gam (1899), Hamamcı Ülfet (1922).Fıkra ve makaleleri: Tarih ve Muharrir (1329), Şehir Mektupları (1316), Eşkal-i Zaman (1334), Muharrir Bu Ya (1926), Menakıb-ı İslam (1325).Hatıraları: Gecelerim (1312 – 1316), Fuhş-ı AtikFuhş-ı Cedid (1340), Muharrir, Şair, Edib (1342).

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Edebi Anlayışı ve Eserleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Edebi Anlayışı ve Eserleri 1. Mizacı ve eserlerinde ele aldığı konular itibariyle […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow