ALMAN EDEBİYATIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Alman Edebiyatı
 
Rönesans Dönemi Alman Edebiyatı
 
Bu dönemde Luther (1483-1546) İncil'i Latinceden Almancaya çevirerek edebî almanca için önemli bir zemin hazırlamış oldu.
 
Romantik (Coşumcu) Dönem Alman Edebiyatı
 
Goethe (1749-1832), özellikle şiir ve romanlarıyla romantizm akımını başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Lirizme, aşk maceralarına, halk edebiyatı unsurlarına ve birtakım felsefî yorumlara yer vermiştir. Başlıca şiirleri Roma Eyejileri ve Divan adlı eserlerinde toplanmıştır. En önemli tiyatro eseri Faust, en önemli romanı da Genç Werther'in Acıları adını taşır.
 
Alman edebiyatının diğer önemli romantik sanatçıları arasında Schiller (1759- 1805), Schlegel Kardeşler (Wilhelm 1767-1845, Friedrich 1772-1829), Heine (1798-1856) gibi şairler; Hoffmann (1776-1822) gibi romancılar; Kleist (1777-1811), Hebbel (1813-1883) gibi tiyatrocular sayılabilir.
 
Gerçekçi (Realist) Dönemde Alman Edebiyatı
 
Alman edebiyatında Fontane (1819-1898), Storm (1817-1888), Hauptmann (1862-1946) gerçekçi yazarlar arasında gösterilir.
 
Gerçekleri olduğu gibi yansıtmanın üzerinde durmuşlardır. Günlük olayları ve ayrıcalığı olmayan kişileri işlemişlerdir. Günlük konuşma dilini kullanmışlar ve abartılı coşkulardan kaçınmışlardır. Bütünü görmeyi ve düşündürmeyi amaçlamışlardır.
 
20. Yüzyıl Alman Edebiyatı
 
Şiir türünde bu yüzyılda Alman edebiyatının en önemli şairlerinden birisi Rainer Maria Rilke (1875-1926)'dir. En çok aşk, ölüm, tabiat gibi temalara yer vermiş; lirik bir uslûbu benimsemiş ve Alman halk şarkıları geleğine ait unsurlardan yararlanma yoluna gitmiştir.
 
Roman türünde Thomas Mann (1875-1955), Hesse (1877), tiyatro türünde ise Brecht (1898-1956) belli başlı yazarlar arasında yer alırlar.
 
20. Yüzyıl Avusturya Edebiyatı
 
Önde gelen bir yazar, Franz Kafka (1833-1924)'dır. O da varoluşçu yazarlar gibi insanın saçma ve kötü bir dünyadaki trajedisine, bunalımlarına, kişinin çağına, ailesine, işine yabancılaşması temalarına yer vermiştir. Onun en önemli teması "yabancılaşma" dır. Başlıca Eserleri: Değişim (1915), Hüküm (1916), Ceza Sömürgesi (1919), Bir Taşra Doktoru (1920), Dava, Şato, Amerika.

 

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
RUS EDEBİYATI

RUS EDEBİYATIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Rus Edebiyatı   Klâsik Dönem Rus Edebiyatı   Kantemir (1708-1744) […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes