Kompozisyon yazarken kompozisyon konusu bulmakta zorlanıyorsanız bu listeye göz atmalısınız.

1.  Pazar yerini anlatan bir kompozisyon yazınız. (Pazara gidişinizi, gitme nedeninizi, gördüklerinizi, yaşadıklarınızı tasvir ederek anlatınız.) 

2.Yapmış olduğunuz bir geziyi, gezi yazısı türünde anlatınız.

3.Zararlı alışkanlıkların gençler üzerindeki etkileri hakkında bir kompozisyon yazınız.

4.Dürüst bir insan olmanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.

5. Ülkemize yararlı birer insan olmak için neler yapmalıyız konulu kısa bir kompozisyon yazınız.

6.       İnsan hayatında aile ortamı önemli midir? Niçin? Düşüncelerinizi kompozisyon biçiminde yazınız.

7.       Büyüklerimizin neden çoğu zaman dedikleri doğru çıkar? Düşüncelerinizi kompozisyon biçiminde yazınız.

8.       Bir arkadaşınızla telefon konuşması yaptığınızı düşünerek, bir konuşma yazısı yazınız.

9.       Bir zarf örneği yazınız. 

10.   Bir günlük yaşantınızı (duygularınızı da katarak) anlatınız.

11.   Bu vatan bize nasıl bırakıldı? Tarihi bilgilerinizle bunu kısaca anlatınız.

12.   Bayrağımızı ve yurdumuzu niçin sevdiğinizi kompozisyon kurallarına uygun olarak açıklayınız.

13.   Erken kalkmanın insan ve toplum açısından yararlarını anlatan bir kompozisyon yazınız.

14.   Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz ilginç bir olayı kompozisyon kurallarına göre anlatınız.

15.   Siz İstiklâl Savaşı”nda şehit olan bir Nene Hatun veya Sütçü İmam olsanız ve tekrar dirilseniz bugünkü manzara karşısında günümüzün gençliğine neler söylerdiniz? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

16.   Bugünden İstiklâl Savaşı yıllarına bakınca neler hissediyor, neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız. 

17.   Gelecekle ilgili hedefleriniz ve bu hedeflerinize ulaşmak için neler yaptığınızı ya da yapmayı düşündüğünüzü anlatan bir yazı yazınız.  Kompozisyon örnekleri

18.   Nasıl bir doğada ve sosyal çevrede yaşamak istediğinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.

19.   yüzyılda (gelecekte) hayalinizdeki Türkiye’yi anlatan bir kompozisyon yazınız.

20.   “Küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışırlar.” Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız. 

21.   Çalışmanın kişiye ve milletimize kazandıracaklarını kompozisyon bütünlüğü içinde anlatınız.

22.   Çok sevdiğiniz âdeta hayran olduğunuz birisini anlatan bir kompozisyon yazınız.

23.   Oynadığınız bir oyunu anlatınız. 

24.   Çok iyi bildiğiniz bir fıkrayı anlatınız.

25.   Yeni yıldan beklentilerinizi ve isteklerinizi anlatan bir fikir yazısı yazınız.

26.   “Başarılarında gururlu olma; bil ki gurur, gelecekteki başarılarının en büyük düşmanıdır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız? 

27.   Gördüğünüz bir rüyayı düzgün bir şekilde, oynadığınız oyunu anlatır gibi anlatınız.

28.   İstediğinizi alma gücünüz olsaydı ne almak isterdiniz. Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

29.   Hep anlatmak istediğiniz fakat anlatmaya fırsat bulmadığınız bir düşüncenizi kompozisyon kurallarına uygun bir şekilde yazınız. 

30.   Öğretmenin yurt kalkınmasındaki yeri ve önemini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

31.   Kütüphanelerin eğitimdeki yeri ve önemini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

32.   Evinizi, duygularınızı da katarak anlatınız.(Evinizi tasvir ediniz.)

33.   Ramazan ayındaki bir anınızı bir plân dâhilinde düzgün cümleler kullanarak anlatınız.

34.   Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi açıklayan bir kompozisyon yazınız.

35.   Büyüklerimizin dediklerine niçin önem vermeli onların öğütlerini niçin dikkate almalıyız? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.  Kompozisyon örnekleri

36.   Ahlaklı ve hoşgörülü insanlar olmak bize, yakın çevremize ve genel olarak topluma ne gibi faydalar sağlar? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

37.   Arzuladığımız bir topluma kavuşmada bize düşen görevlerin neler olduğu ile ilgili düşüncelerinizi kompozisyon kuralları içinde anlatınız.

38.   Dili iyi bilmenin ve kullanmanın bize getirdiklerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

39.   Gülmenin ve tebessümün insan ilişkilerindeki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

40.   Kardeşlik ve barışın dünyaya yayılması için neler yapılmalıdır? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.  Kompozisyon örnekleri

41.   “Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

42.   Ayrılıkların ve hasretin yaşantımızdaki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

43.   Kentin ışıkları, sokakları, kalabalık caddeler, insanlar, kalabalık bir şehirde yaşamak, sokakların ve yapıların size hissettirdiklerini bir kompozisyon şeklinde yazınız.  Kompozisyon örnekleri

44.   Bir çocuk ve uçurtmanın size hissettirdiklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

45.   "Her insan kendi adasında yaşar." sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

46.   "Düşündüklerinizi söylemek iyidir. Söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir." sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

47.   "Yalnızlık: tek ağaçlı bahçe…" sözünden hareketle yalnızlığın size çağrıştırdığı düşünceleri yazınız.

48.   "Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

49.   "Bedenin çalışması, zihnin dertlerini hafifletir; fakirleri mesut eden de budur…" sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

50.   "Rüzgâr ateş için ne ise, ayrılık da aşk için odur; ufak alevi söndürür, büyük alevi canlandırır… " sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

51.   "Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.  Kompozisyon örnekleri

52.   "Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

53.   “Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kibirlenme, kötülük yapmadan sakın!” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

54.   Aşağıdaki plandan yararlanarak, “televizyonun faydalarını ve zararlarını” anlatan bir kompozisyon yazınız.

Giriş Bölümü : Kitle iletişim araçları arasında televizyonun yeri.

Gelişme Bölümü :Eğitim ve haberleşme aracı olarak televizyonun önemi.  Kompozisyon örnekleri

Televizyonun faydalı kullanılması.

Televizyonun zararlı kullanılması.

Sonuç Bölümü : Televizyonu faydalı kullanmanın önemi.

 

55.   Toplum açısından yararlı işler yapmak, hem kendimize saygımızın artmasını hem de toplumun bize saygı göstermesini sağlar. Günlük hayatımızda sorumluklarımızı yerine getirmenin ve insanlara yardımda bulunmanın önemini içeren bir kompozisyon yazınız. 

56.   “Pazara giden bir ailenin satıcıyla yaptığı konuşmayı diyalog olarak yazınız. (Anne, Baba, Çocuk, Satıcı)

57.   Tasarrufun kişi ve toplum hayatındaki yerini ve önemini açıklayınız.

58.   Bir ülkede bilim ve tekniğin gelişmesi neleri değiştirir?

59.   Radyo, televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçlarının yararları nelerdir?

60.   Orman ve ağacın insan hayatındaki önemini açıklayınız.

61.   Mutluluk konusunda bir kompozisyon yazınız.

62.   Sizce hayatta başarılı olmanın şartları nelerdir?

63.   Atatürk’e layık olmak konulu bir kompozisyon yazınız.

64.   Vatan ve bayrak konulu bir kompozisyon yazınız.

65.   Akıllı, zeki ve dahi arasındaki farkı belirten bir kompozisyon yazınız.

66.   Haberleşme  araçlarının önemini belirten bir kompozisyon yazınız.

67.   Bir millet için dil neden önemlidir?

68.   Güzel konuşma ve yazma kişiye neler kazandırır?

69.   Bir milletin başarısında ahlak neden önemlidir?

70.   Bireylerin birbirlerinin görüşlerine karşılıklı saygı göstermelerinin niçin gerektiğini ve bu hoşgörünün topluma neler kazandıracağını açıklayınız.

71.   Bir toplumda birlik ve beraberlik kaybolursa neler meydana gelir?

72.   Bir insan ümidini kaybetmekle,  niçin her şeyini kaybetmiş olur?

73.   Türk işçilerinin yurtdışında çalışmalarının fayda ve zararlarını açıklayan bir kompozisyon yazınız.

74.   Bir ülke niçin kendi imkanları ile ayakta durmalıdır?

75.   Gezmenin faydaları nelerdir?

76.   Türk Kurtuluş Savaşı nasıl kazanılmıştır?

77.   Arkadaşlığın önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.

78.   Dostluk konulu bir kompozisyon yazınız.

79.   Eğitim bir ülkenin gelişmesi için neden önemlidir?

80.   Birlik ve beraberliğin önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.

81.   Başınızdan geçen bir anınızı yazınız.

82.   Yazıdan noktalama işaretleri çıkarılıp, buradaki işaretleri koymaları istenebilir.

83.   Çevremizi neden temiz tutmalıyız.

84.   Tarihi ve doğal güzelliklerimizi korumak için neler yapmalıyız?

85.   Elinizde bir yetki olsaydı, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için neler yapardınız?

86.   Çocuğun bir aile için önemini ve değerini belirten bir kompozisyon yazınız.

87.   Tatilinizi nerede geçirmek istersiniz?(Bu konu kişisel yetişmemiz ve alışkanlıklarımızla ilgilidir. Tutalım ki yaylada dinlenmek istiyorsunuz)

88.   Ailede düzen ve huzuru sağlamak ana ve babanın en kutsal görevidir.”Niçin? Bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.

89.   Yalan söyleyen unutkan olmamalı.” Atasözünü haklı çıkaracak şekilde bir hikaye tasarlayıp yazınız.

90.   Seyahat etmenin zevkleri ve faydaları.

91.   Gazete okumaktan ne faydalar elde ettiğinizi yazınız.

92.   Korku nedir? Doğuşu ve özellikleri hakkında bildiklerinizi yazınız.

93.   Onur duygusu nedir? Hayatımızdaki yerini ve önemini belirtiniz.

94.   Nezaket nedir? Hayatımızdaki yeri?

95.   Arkadaşlık nedir? Nasıl olmalıdır?

96.   Bir arkadaşınız size bir ayna hediye etmiştir. Ona teşekkür edeceksiniz. Neler düşünürsünüz. Bu hediye size neler ilham eder?

97.   Arkadan konuşmanın, gerek tabiat, gerekse kullandığı yollar ve ilham ettiği duygular bakımından kötü olduğunu örneklerle gösteriniz.

98.   Dostlarınızdan biri saadetin zengin olmakla olduğuna inanmıştır. Bu düşüncenin yanlışlığını kendisine örnekle açıklayınız.

99.   ”İsterdim” insanı hiçbir yere götürmez, etkili olan yalnız “istiyorum”dur. Bu sözle anlatılmak istenen fikrin değerini anlatınız.

100.  Alışkanlık nedir? Faydalı ve zararlı alışkanlıkların kişi ve toplum düzeninde ne gibi sonuçlar doğurabileceğini açıklayınız.

101. Manevi değerlerin, kişi ve topluma neler kazandırabileceğini düşününüz. Sizce en üstün manevi değerler hangileridir? Niçin?

102.  “Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri;

103.    Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri.”

104.    Dizelerinden anladıklarınızı açıklayan bir kompozisyon yazınız.

105.   Amacı olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

106.   “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

107.  Okuduğunuz bir kitabın özetini  kompozisyon kurallarına uygun olarak  yazınız.

108. Uzaktaki bir akrabanıza ya da arkadaşınıza bir mektup yazınız.

109. Bir otobiyografi örneği yazınız.

110.  Konusu ”anne” olan bir kompozisyon yazınız.

111. Konusu “sevgi” olan bir kompozisyon yazınız.

112.  Gezdiğiniz, gördüğünüz bir yeri kompozisyon kurallarına uygun olarak yazınız.

113.  Konusu ”dostluk” olan bir kompozisyon yazınız.

114. Okumanın önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.

115. Pazar yerini anlatan bir yazı yazınız. (Pazara gidişinizi, gitme nedeninizi, gördüklerinizi, yaşadıklarınızı tasvir ederek anlatınız.)

116. Yakınınıza kurallara uygun bir mektup yazınız.

117. Yapmış olduğunuz bir geziyi, gezi yazısı türünde anlatınız. Düzgün cümleler kullanınız.

118.  Düzgün cümlelerle bildiğiniz bir fablli anlatınız.

119. Başınızdan geçen bir anınızı(hatıranızı) anlatınız.

120. Zararlı alışkanlıkların gençler üzerindeki etkileri

121.  Dürüst bir insan olmanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.

122.  Çevre kirliliği ile ilgili bir kompozisyon yazınız.

123. Ülkemize yararlı birer insan olmak için neler yapmalıyız konulu kısa bir kompozisyon yazınız.

124. İnsan hayatında aile ortamı önemli midir? Niçin ? düşüncelerinizi  kompozisyon biçiminde yazınız.

125.  Büyüklerimizin neden çoğu zaman dedikleri doğru çıkar? Düşüncelerinizi  kompozisyon biçiminde yazınız.

126.   Kitap ve kitap okumanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.

127.   Bir arkadaşınızla telefon konuşması yaptığınızı düşünerek, bir konuşma yazısı yazınız.

128.   Bir zarf örneği yazınız.

129.  Bir günlük yaşantınızı (duygularınızı da katarak) anlatınız.

130.  Bu vatan bize nasıl bırakıldı? Tarihi bilgilerinizle bunu kısaca anlatınız.

131.  Yakınınıza kurallara uygun bir mektup yazınız.

132.  Bayrağımızı ve yurdumuzu niçin sevdiğinizi komposizyon kurallarına uygun olarak açıklayınız.

133. Erken kalkmanın insan ve toplum açısından yararlarını anlatan bir kompozisyon yazınız.

134. Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz ilginç bir olayı kompozisyon kurallarına göre anlatınız.

135. Sizi üzen, kendinizce sorun olarak gördüğünüz bunlar olmasaydı daha başarılı, daha mutlu olurdum dediğiniz olayları anlatan bir yazı yazınız.

136. Okuduğunuz romanlardan bir tanesini kısaca özetleyiniz. (Kitabın yazarını ve adını belirtiniz.)

137. Hayâlî bir memlekete yaptığınız geziyi anlatınız.

138. Siz İstiklâl Savaşı”nda şehit olan bir Nene Hatun veya Sütçü İmam olsanız ve tekrar dirilseniz bugünkü manzara karşısında günümüzün gençliğine neler söylerdiniz?

139. Bugünden İstiklâl Savaşı yıllarına bakınca neler hissediyor,neler düşünüyorsunuz?

140.  Gelecekle ilgili hedefleriniz ve bu hedeflerinize ulaşmak için neler yaptığınızı ya da yapmayı düşündüğünüzü anlatan bir yazı yazınız.

141.Hayatınızda kendiniz için sorun olarak gördüğünüz, keşke bunlar hayatımda olmasaydı daha iyi olurdu dediğiniz konular hakkında bir yazı yazınız.

142. 23 Nisan törenindeki gözlemlerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.

143.   Nasıl bir doğada ve sosyal çevrede yaşamak istediğinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.

144.   Okumanın ilerideki hayatınızda size neler kazandıracağını ve gelecekte hangi meslekleri, niçin seçmeyi düşündüğünüzü anlatan bir kompozisyon yazınız.

145. 21. yüzyılda (gelecekte) hayalinizdeki Türkiye’yi anlatan bir kompozisyon yazınız.

146.  Bir gezinizi gezi yazısı olarak, en az beş paragraf halinde, bütün yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uyarak yazınız.

147. Aşağıdaki konulardan birisi ile ilgili, DENEME türünde, maddeler halinde planı çıkarılmış, en az beş paragraf halinde düzenlenmiş bir kompozisyonu bütün imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyarak yazınız.

148. Okumak bir ihtiyaç mıdır? Neden?

149.  En son okuduğunuz iki kitabı tanıtarak karşılaştırınız.

150.   İdeal bir öğrenci veya idealist bir öğrenci nasıl olmalıdır?

151.   Ahlak nedir?

152.  Şiir mi yoksa roman mı daha önemlidir?

153.  Küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışırlar.”

154.  Çalışmanın kişiye ve milletimize kazandıracaklarını kompozisyon bütünlüğü içinde anlatınız.

155.  Büyüklerimize nasıl davranmalıyız? Sizin büyüklerinizden beklediğiniz davranışlar nelerdir? konulu  bir kompozisyon yazınız.

156.   Çok sevdiğiniz âdeta hayran olduğunuz birisini anlatan bir kompozisyon yazınız”.

157.    Oynadığınız bir oyunu anlatınız.

158.     Çok iyi bildiğiniz bir fıkrayı anlatınız.

159.  Otobiyografinizi (yaşam öykünüzü)  düzgün cümleler kurarak yazınız

160.   Yeni yıldan beklentilerinizi ve isteklerinizi anlatan bir fikir yazısı yazınız.

161.   Başınızdan geçen bir olayı yazınız?  (Not:Yazarken noktalama işaretlerine ve imla kurallarına dikkat ediniz ve giriş-gelişme-sonuç bölümlerini göz önünde bulundurunuz.)

162.    Konusu “anne” olan bir kompozisyon yazınız?

163.     Gördüğünüz bir rüyayı düzgün bir şekilde, oynadığınız oyunu anlatır gibi anlatınız.

164.  Dürüst bir insan olmanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.

165.   Baharı ve baharın güzelliklerini anlatan bir kompozisyon  yazınız.

166.  “Sevgi” ile ilgili bir kompozisyon yazınız?

167.  “Ben hep bunları hayal ediyorum.” Konulu bir kompozisyon yazınız.

168.   İstediğinizi alma gücünüz olsaydı ne almak isterdiniz.

169.   Hep anlatmak istediğiniz fakat anlatmaya fırsat bulmadığınız bir düşüncenizi kompozisyon kurallarına uygun bir şekilde yazınız.

170. Temizlik hakkında bir kompozisyon yazınız?

171. Kış mevsiminin sizde uyandırdığı duygular hakkında kurallı bir kompozisyon yazınız.

172. Öğretmenin yurt kalkınmasındaki yeri ve önemi

173.  Kütüphanelerin eğitimdeki yeri ve önemini  açıklayan bir kompozisyon yazınız.

174. Bir çocuk ve uçurtmanın size hissettirdiklerini kompozisyon biçiminde yazınız.                  

175.   Başınızdan geçen bir olayı, olay plânına bağlı kalarak yazın.

176.  Gezip gördüğünüz bir yeri, gezi yazısı türünde düzgün cümleler kurarak anlatınız.

177.  Evinizi, duygularınızı da katarak anlatınız.(Evinizi tasvir ediniz.)

178.  Ramazan ayındaki bir anınızı bir plân dahilinde düzgün cümleler kullanarak anlatınız.

179.  Dürüst bir insan olmanın önemi

180.    Çevre kirliliği hakkında bir yazı yazınız

181.   Trafikte uyulması gereken kurallar

182.    Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi

183.    Büyüklerimizin dediklerine niçin önem vermeli onların öğütlerini niçin dikkate almalıyız?

184.    İnsan hayatında aile ortamı ne gibi bir öneme sahiptir?

185.   Sizce öğretmen ve öğrenci ilişkileri nasıl olmalıdır?

186. Yukarıdaki fıkrayı kendi cümleleriniz ile yeniden anlatınız. Cümlelerin kurallı olmasına dikkat ediniz.

187.   Ahlaklı ve hoşgörülü  insanlar olmak bize, yakın çevremize ve genel olarak topluma ne gibi faydalar sağlar?

188.   Bu soruyu kompozisyon kuralları içinde ayrıntılı olarak cevap veriniz.

189.  Arzuladığımız bir topluma kavuşmada bize düşen görevlerin neler olduğu ile ilgili düşüncelerinizi kompozisyon kuralları içinde anlatınız.

190.Savaşların insanlık üzerindeki olumsuzluklarını anlatan bir yazıyı makale türünün kuralları içinde anlatınız.

191.  “Umudunu yitiren her şeyini yitirir.” Cümlesini konu edinerek kurallarına uygun bir kompozisyon yazınız.

192.  İcat ve buluşların insan hayatına getirdiklerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

193. Dili iyi bilmenin ve kullanmanın bize getirdiklerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

194. TABİATIN bizde bıraktığı duyguları anlatan bir kompozisyon yazınız.

195. Gülmenin ve tebessümün insan ilişkilerindeki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

196.  Kardeşlik ve barışın dünyaya yayılması için neler yapılmalıdır? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

197. Ayrılıkların ve hasretin yaşantımızdaki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

198. İnsanlara faydalı olmanın önemini ve bize getirilerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

199. Hayal etme konusunda düşüncelerinizi yazınız.

200. Kentin ışıkları, sokakları, kalabalık caddeler, insanlar, kalabalık bir şehirde yaşamak, sokakların ve yapıların size hissettirdiklerini bir kompozisyon şeklinde yazınız.

 

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
Efsanenin Tanımı, Özellikleri, Çeşitleri

Efsane, batı dillerine aynı Latince kökten "legendus" sözcüğünden gelmiştir. Efsane, Farsça bir sözcük olup "efsane" […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow casinoslot adana escort perabet sekabet markobet betwinner grandbetting vdcasino marsbahis meritroyalbet meritroyalbet giris tipobet giris elexbet giris betebet giris cratosslot giris venusbet giris eskişehir escort betboo giris bahisnow giris limanbet giris bahsegel giris betpas giris jigolo siteleri casinoslot