Ödevlerde ve yazılılarda kullanabileceğiniz deyimleri konu edinen kompozisyon konuları

1.       Özü sözü bir olmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

2.       “Kabak tadı vermek”  deyiminin hikâyesini yazınız.

3.       Har vurup harman savurmak. Deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

4.       Baltayı taşa vurmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

5.       Pabucu dama atılmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

6.       Açık kapı bırakmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

7.       Burun kıvırmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

8.       Ağzı kulaklarına varmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

9.       Benzi atmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

10.    Bağrına taş basmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

11.    Ayıkla pirincin taşını deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

12.    Armut piş, ağzıma düş deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

13.    Başını alıp gitmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

14.    Baklayı ağzından çıkarmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

15.    Uçan kuştan medet ummak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

16.    Başını derde sokmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

17.    Ayak diremek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

18.    Ağzını aramak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

19.    Başa (başına) kakmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

20.    Burnundan solumak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

21.    Aba altından sopa göstermek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

22.    Bıçak kemiğe dayanmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

23.    Burnunun dikine gitmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

24.    Nabza göre şerbet vermek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

25.    Ekmeğine yağ sürmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

26.    Gafil avlanmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

27.    Abesle iştigal etmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

28.    Acısı içine (yüreğine) çökmek (işlemek) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

29.    Acısını çıkarmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

30.    Açık kapı bırakmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

31.    Açlıktan nefesi kokmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

32.    Açmaza düşmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

33.    Adamdan saymak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

34.    Adam (insan) sarrafı deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

35.    Adı batmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

36.    Adı çıkmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

37.    Adı kalmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

38.    Adı karışmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

39.    Aforoz etmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

40.    Ağırdan almak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

41.    Ağız aramak (veya yoklamak) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

42.    Ağız (söz) birliği etmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

43.    Ağız değiştirmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

44.    Ağzı (bir karış) açık kalmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

45.    Ağzı kulaklarına varmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

46.    Ağzında bakla ıslanmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

47.    Ağzından yel alsın deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

48.    Ağzını bıçak açmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

49.    Ağzının kokusunu çekmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

50.    Ağzı var dili yok deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

51.    Ağzıyla kuş tutsa deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

52.    Akan sular durmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

53.    Akıllara durgunluk vermek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

54.    Akıntıya kürek çekmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

55.    Akla karayı seçmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

56.    Aklına esmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

57.    Aklına gelen başına gelmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

58.    Aklına yer etmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

59.    Aklından zoru olmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

60.    Alacağına şahin, vereceğine karga deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

61.    Aralarından kara kedi geçmek (veya aralarına kara kedi girmek) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

62.    Aralarından su sızmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

63.    Arap saçına dönmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

64.    Armudun sapı var, üzümün çöpü var demek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

65.    Armut piş, ağzıma düş deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

66.    Arpa boyu kadar gitmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

67.    Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

68.    Ayağını yorganına göre uzatmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

69.    Ayasofya`da dilenip Sultanahmet`te sadaka (zekat) vermek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

70.    Bağrına taş basmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

71.    Baklayı ağzından çıkarmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

72.    Bal alacak çiçeği bilmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

73.    Baldırı çıplak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

74.    Baltayı taşa vurmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

75.    Bam teline basmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

76.    Bana mısın dememek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

77.    Basireti bağlanmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

78.    Başa güreşmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

79.    Başına çorap örmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

80.    Başına devlet kuşu konmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

81.    Başını kaşımaya (kaşıyacak) vakti olmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

82.    Başının etini yemek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

83.    Başını taştan taşa vurmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

84.    Büyümüş de küçülmüş deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

85.    Buz üstüne yazı yazmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

86.    Buzlar çözülmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

87.    Buz kesilmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

88.    Burnunun direği sızlamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

89.    Burnunun dikine gitmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

90.    Burnundan solumak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

91.    Burnundan kıl aldırmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

92.    Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

93.    Buluttan nem kapmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

94.    Boyunun ölçüsünü almak  deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

95.    Boyunduruk altına girmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

96.    Boynu kıldan ince olmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

97.    Boş gezenin boş kalfası deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

98.    Boş atıp dolu tutmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

99.    Boşa çıkmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

100.Bostan korkuluğu deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

101.Borusu ötmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

102.Bohçasını koltuğuna vermek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

103.Boğazına dizilmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

104.Bit yeniği deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

105.Bir yaşına daha girmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

106.Bir taşla iki kuş vurmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

107.Bir sözünü iki etmemek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

108.Bir pula satmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

109.Bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

110.Bir köroğlu bir ayvaz deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

111.Bir kıyamettir gitmek (kopmak) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

112.Bir kaşık suda boğmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

113.Bir gömlek aşağı deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

114.Bir elle verdiğini öbür elle almak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

115.Bir eli yağda, bir eli balda (olmak) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

116.Bire bir gelmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

117.Bire bin katmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

118.Bir dikili ağacı olmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

119.Bir dediği iki olmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

120.Bir çuval inciri berbat etmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

121.Bir bardak suda fırtına koparmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

122.Bir baltaya sap olmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

123.Bir ayak önce (evvel) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

124.Bir ayağı çukurda olmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

125.Çalımından geçilmemek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

126.Çam devirmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

127.Dağarcığına atmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

128.Dağ doğura doğura fare doğurdu deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

129.Dal budak salmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

130.Ecel aman verirse deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

131.Eceline susamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

132.Ekmeğinden etmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

133.Ekmeğine yağ sürmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

134.Faka basmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

135.Fareler cirit oynamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

136.Feleğin çemberinden geçmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

137.Fellik fellik aramak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

138.Gafil avlanmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

139.Ha hoca ali, ha ali hoca deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

140.Ha babam (ha) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

141.Habbeyi kubbe yapmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

142.Kabak (birinin) başına (başında) patlamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

143.Kabak tadı vermek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

144.Kabına sığmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

145.Kabir azabı çekmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

146.Kabuğuna çekilmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

147.Kafa patlatmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

148.Nabza göre şerbet vermek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

149.Nabzını yoklamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

150.Nalıncı keseri gibi kendine yontmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

151.Ocağına düşmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

152.Ocağına incir dikmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

153.Ocağını söndürmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

154.Oğul vermek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

155.Ok yaydan çıkmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

156.Ödü patlamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

157.Öküzün altında buzağı aramak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

158.Öküz öldü, ortaklık bozuldu deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

159.Ölme eşeğim ölme (yaza yonca bitecek) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

160.Pabucu dama atılmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

161.Pabucunu ters giydirmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

162.Pabuç bırakmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

163.Pabuç pahalı deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

164.Paçaları sıvamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

165.Rafa kaldırmak (koymak) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

166.Rayına oturmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

167.Rüzgar gelecek delikleri tıkamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

168.Sabrı taşmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

169.Saç ağartmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

170.Saçına ak düşmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

171.Tabana kuvvet deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

172.Uçan kuştan medet ummak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

173.Uyku gözünden akmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

174.Üstesinden gelmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

175.Üst perdeden konuşmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

176.Üstüne bir bardak (soğuk) su içmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

177.Üstüne fenalık gelmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

178.Üstüne titremek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

179.Üstüne toz kondurmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

180.Üstüne tuz biber ekmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

181.Vadesi gelmek (yetmek) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

182.Vara yoğa karışmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

183.Vebali boynuna olmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

184.Velveleye vermek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

185.Verip veriştirmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

186.Veryansın etmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

187.Vıdı vıdı etmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

188.Vız gelmek (vız gelip tırıs gitmek) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

189.Volta atmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

190.Vur abalıya deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

191.Vurduğu yerden ses getirmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

192.Vurdumduymaz Kör Ayvaz deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

193.Yabana atmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

194.Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

195.Ya devlet başa, ya kuzgun leşe deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

196.Yağcılık etmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

197.Yağlı ballı olmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

198.Zaman öldürmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

199.Zembereği boşanmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

200.Zemzemle yıkanmış olmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

201.Zeytinyağı gibi üste çıkmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

202.Ödü patlamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

203.Yabana atmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

204.Akla karayı seçmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

205.Ayağına (ayaklarına) kara su inmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

206.Başının çaresine bakmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

207.Burnu havada (olmak) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

208.Ağırdan almak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

209.Bel bağlamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

210.Faka basmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

211.Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

212.Ağzında bakla ıslanmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

213.Zaman öldürmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

214.Bir baltaya sap olmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

215.Ayaklı kütüphane deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

216.Kabına sığmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

217.Kafa patlatmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

218.Başı göğe ermek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

219.Acısını çıkarmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

220.Ağzını bıçak açmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

221.Başında kavak yeli esmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

222.Başına devlet kuşu konmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

223.Geceyi gündüze katmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

224.Üstüne titremek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

225.Bin dereden su getirmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

226.Baştan savma deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

227.Daldan dala konmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

228.Aklını çalmak (çelmek) deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

229.Aklı çıkmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

230.Burnundan kıl aldırmamak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

231.Burnu sürtülmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

232.Balık istifi deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

233.Bire bin katmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

234.Cadı kazanı deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

235.Buluttan nem kapmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

236.Baş göz etmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

237.Ayağını denk almak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

238.Başa gelmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

239.Buz kesilmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

240.Bir taşla iki kuş vurmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

241.Kabuğuna çekilmek deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

242.Başına buyruk deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

243.Ağzı (bir karış) açık kalmak deyimiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

 

 

 

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
Özdeyişleri Açıklamak İçin Seçilen Kompozisyon Konuları

Kompozisyon yazarken kompozisyon konusu bulmakta zorlanıyorsanız bu listeye göz atmalısınız.   1.       “İnsanlar, düşünmek sevmek […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir siber güvenlik blog wordpress nulled themes bahisnow casinoslot adana escort perabet sekabet markobet betwinner grandbetting vdcasino marsbahis meritroyalbet meritroyalbet giris tipobet giris elexbet giris betebet giris cratosslot giris venusbet giris eskişehir escort betboo giris bahisnow giris limanbet giris bahsegel giris betpas giris jigolo siteleri casinoslot bahisnow giriş casinoslot korsan taksi stethoscope case The Best Gaming Monitors Good Toys For Dogs Reviews Best Dog Toys Reviews Best Car Battery Reviews Shapermint Bra Reviews Best Bras Best Shaping Lingerie Best Minimizer Bras Best Brain Supplements Boost Memory Best Teeth Whitening Products Raycon Reviews Skullcandy Wireless Earbuds Reviews Best Dog Crates Best Hair Products Best Gaming Chair Testosterone Booster Navage Nasal Care Products Reviews The Best Smartwatches for 2021 Best Women's Swimsuits Ruggable Rugs Review Provitalize Reviews The Best Eczema Creams Best Strapless Bra Top Dishwasher Reviews Best Laptop Backpacks Best Elliptical Machines Best Air Fryers Best Skin Care Products The Best Pillows Nutritional Supplements Reviews The best smartwatches Best Probiotic Supplements Best Hair Growth Products Stethoscopes for Nurses 2021 Best Stethoscopes for Nurses Best Pulse Oximeters The Best 27-inch Monitors The Best Blenders Reviews Best Hair Growth Products Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin Pineseed Token casinoper bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Slotbar Holiganbet aspercasino casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino