Bir gazetenin herhangi bir sayfasını açtığınızda okuduklarınızın yüzde kaçını anlayabiliyorsunuz? Bilmediğiniz kelimeler konuyu anlamanızı ne ölçüde etkiliyor? Haberiçindeki okuyup da anlayamadığımız kelimeler:

Ya da şöyle soralım: "Bu kelimeleri öğrenmek için sözlük açıyor musunuz yoksa konuyu genel olarak anlamanız sizin için yeterli mi?"

***

Politika:

MKYK: Merkez karar yönetim kurulu

KCK: PKK'nın şehir yapılanması

PM: Parti meclisi

YSK: Yüksek Seçim Kurulu

AYİM: Askerî Yüksek İdari Mahkemesi

YAŞ: Yüksek Askerî Şûra

YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği

MGK: Milli Güvenlik Kurulu

MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı

Kurultay: Gündemdeki sorunları konuşmak ve yeni kurullar seçmek için belli sürelerle yapılar toplantı

Kabine: Bakanlar kurulu

Statüko: Süregelen durum

Militan: Bir düşünce için savaşan, mücadele eden kimse

Mahalle baskısı: Aynı fikirlere sahip grupların kendileri gibi düşünmeyenlere uyguladıkları psikolojik baskı

Güruh: Değersiz, küçük görülen topluluk

Faşizan: Demokratik düzen yerine aşırı ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan

Telekulak: Yasa dışı telefon dinlemeleri

Eşgüdüm: İlişkilerin gelişebilmesi için koordinasyon, iletişim halinde olma

Protokol: Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar

Müphemiyet: Belirsizlik

***

Dış haberler:

Eksen kayması: Bir ülkenin uzun süredir yürüttüğü dış politikasında değişikliğe gitmesi

Jeostratejik konum: Bir coğrafyanın o bölge ya da dünya üzerinde askerî açıdan taşıdığı önem

Ambargo: Yasak, engelleme

Lobi: Çıkarları ortak olan grupların bir araya gelip egemen erk üzerinde çıkarları doğrultusunda baskı oluşturması

Soykırım: Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. nedenlerle yok etme

Senato: Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis

Memorandum: Muhtıra, bildiri

Moratoryum: Erteleme, erteletme

Mutabakat: Uzlaşmaya varmak

Diaspora: Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer

Tampon bölge: İki devlet arasında, hudut boyunca, askerden arındırılmış toprak parçası

Eşbaşkan: Bir kurul, toplantı veya kongrenin başkanlığını yapanlardan her biri

Konsensüs: Oybirliği

Abluka: Kuşatma

Mütekabiliyet: Karşılıklılık

Kıta sahanlığı: Karaları çevreleyen, 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri

Transatlantik: Atlantik Okyanusu'nu aşan

Hegemonya: Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı

Pentagon: ABD Savunma Bakanlığı

Kültür sanat:

Küratör: Müze, kütüphane, sergi vb.'ni yöneten ve etkinliklerini düzenleyen yetkili.

Senfoni: Orkestra için bestelenmiş, birkaç bölümden oluşan uzun müzik eseri

Koreograf: Baleyi oluşturan adım ve figürleri düzenleyen sanatçı.

Kaligrafi: Güzel yazı sanatı

Arya: Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça

Bienal: İki yılda bir yapılan festival, gösteri ve sanat organizasyonu.

Trienal: Üç yılda bir düzenlenen organizasyon.

Reprodüksiyon: Bir sanat eserinin aslını bozmadan yapılan kopyası.

Müzayede: Açık artırma

Prömiyer: İlk gösterim

Armoni: İki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek bir biçimdeki uyumu, harmoni

Virtüöz: Bir enstrümanı ustalıkla çalan sanatçı.

Enstalasyon: Geleneksel sanat eserlerinin aksine, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekan için yapılan sanat türü. Yerleştirme sanatı

Mix: Karışık

Single: Tek ya da birkaç şarkının yer aldığı albüm.

Retrospektif: Bir sanatçının sanat hayatı boyunca yaptığı eserlerinden derlenen özel sergi.

Realizatör: Sahne tasarımcının düşüncelerini gerçeğe dönüştüren, sahneyi kuran kişi.

***

Ekonomi:

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu

İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Halka arz: Şirket hisse senetlerinin belirlenen bir fiyattan halka satılarak şirketin halka açılması veya halka açıklık oranının artırılması işlemi

Ciro: İş hacmi

Catering: Yemek hizmeti

Cari açık: Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olması

Büyüme: Gayrisafi millî hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıladaki) sabit fiyatlarla hesaplanan rakamsal değişme

Kobi: Küçük ve orta boy işletmeler

Fon: Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak

Hazine: Devlet malının veya parasının saklandığı yer

Kambiyo: Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemi

Parite: İki ülke parasının karşılıklı değeri

Kayıt dışı ekonomi: Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticarî işlem

Kredi notu: Ülke, kurum ve yatırım araçlarının güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşları tarafından verilen not

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

Konsolidasyon: Borç değiştirme, birleştirme

Bütçe: Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge

Kur: Bir birim yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatı

Serbest piyasa: Üretimin bir plana göre değil, isteğe göre yapıldığı, fiyatların arz ve talebe göre belirlendiği ekonomi

İnovasyon: Yenilik

Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış

Resesyon: Durgunluk

 

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
EDEBİYAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

EDEBİYAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ     --A – ABDAL:Hem şiir hem de düzyazıda “derviş” anlamına gelen […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow