II.-Dönem-Tanzimat-Edebiyatının-Özellikleri

Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım edebiyatımızda realizmin ilk temsilcileridir.

o    Muallim Naci dışındakiler Batı ve Batı edebiyatı yanlısıdırlar. Muallim Naci, Divan şiirini savunur, ötekilerden farklı olarak şiirlerinde yalın bir dil kullanır.

o    Tanzimat edebiyatının I. dönemi ile II. dönemi arasında sanatçıların sanat anlayışları, işledikleri konular açısından önemli farklılıklar vardır.

o    Siyasal koşulların ağırlığı ve baskılar yüzünden II. dönem sanatçıları siyasal ve toplumsal konularla İlgilenmemişlerdir.

o    Eserlerinde toplum sorunlarına pek yer vermemişlerdir.

o    I. dönemdeki halka, topluma yönelme eğilimi yerini "sanat için sanat" anlayışına bırakır.

o    Eserlerde kişisel konular, aşk, doğa işlenmiştir. Romanlarda kölelik, cariyelik ve yanlış Batılılaşma konuları ele alınmıştır.

o    Sanatçılar Divan edebiyatına karşı Batı edebiyatını savunmuşlar ve örnek almışlardır.

o    Şiirde içerik ve biçim yönünden önemli yenilikler gerçekleştirilmiştir. Şiirin konusu genişletilmiştir; yaşamdaki her güzel şeyin şiirin konusu olabileceği görüşü benimsenmiştir. Yokluk, hiçlik, ölüm, sevinç gibi soyut konular işlenmiştir.

o    Tanzimat'ın ikinci döneminde romanda realizmin, şiirde romantizmin etkisi görülür.

o    Tiyatro türünde çok sayıda eser yazılmıştır.

o    II. dönemde gazetecilik yoktur.

II. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ TEMSİLCİLERİ:
o    RECAİZADE MAHMUT EKREM

o    SAMİPAŞAZADE SEZAİ

o    NABİZADE NAZIM

o    ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

o    MUALLİM NACİ

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
I. Dönem Tanzimat Edebiyatı Özellikleri

  I. Dönem Tanzimat Edebiyatı Özellikleri o    1860'ta Şinasi ile Agâh Efendi'nin birlikte çıkardıkları Tercüman-ı […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes