Servet-i Fünûn Edebiyatının Ortaya Çıkışı

Tanzimât döneminde başlayan yenileşme çabaları, Servet-i Fünûn döneminde sonuçlarını ortaya koymaya başlamıştır. Bu sebeple, esasen Tanzimât döneminden bugüne kadar ortaya konan bütün edebi faaliyetleri içine alan “edebiyat-ı cedide” dönemi, sadece bir dönem Servet-i Fünûn’un adı olarak kullanılmıştır.

Yeniliğin kendisini en fazla gösterdiği alan hikâye ve roman olarak karşımıza çıkar. Servet-i Fünûn döneminde edebi tenkit alanında da gelişmeler görülmüştür. Bu dönemim en önemli özelliği, eski ile yeninin kesin sınırlarla birbirinden ayrılması ve yeniye ait kaidelerin, artık kabul edilmeye başlamasıdır. 1876-1909 yıllarında Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan sanatçıların batı edebiyatındakine benzer eserler meydana getirdikleri bir edebiyat hareketi olan Servet-i Fünûn hareketi, bir şiir tartışmasından doğmuştur. Ma’lumât gazetesinde yazan ve Muallim Nâci taraftarı olan Hasan Asâb adlı bir gencin Burhan-ı Kudret adlı şiiri üzerine Ekrem ve Muallim Naci arasında bir tartışma başlar. Zerre-i nûrundan iken muktebes Mihr ü mehe etmek işâret abes beyti üzerine kavga çıkar.

Servet-i Fünûn sanatçılarının mutsuz halleri, gerek yaratılışları gerek sanat terbiyeleri gerekse içinde yaşadıkları sosyal şartların tesiriyle ortaya çıkmıştır. Servet-i Fünûn sanatçıları, şark edebiyatını tanımadan önce batıyı öğrenmişlerdir.

Topluluk mensuplarının bir özelliği de bir batı diline – özellikle Fransızcaya – hâkim olmaları; dolayısıyla Tanzimât dönemi sanatçılarından daha fazla batı edebiyatı ile iç içe olmalarıydı. Aruz veznini dönemin Türkçesine daha uygun hale getirerek ustalıkla kullanmışlar, şiirin konusunu genişletmişlerdir. Türk edebiyatına batılı nazım şekillerini tatbik etmişler, aruz vezniyle serbest nazım örnekleri oluşturmuşlardır. Nesirde, oldukça ağır bir dil kullanmışlardır, mensur şiir denemeleri yapmışlar, hikâye ve romanda teknik ve üslup bakımından Avrupa’daki örnekleri hemen hemen yakalamışlardır. Servet-i Fünûn edebiyatına edebiyat-ı cedide, udebâ-yı cedide (yenilikçi edipler) gibi isimler de verilmiştir. Bir grubun ise, Tevfik Fikret-Halit Ziya Mektebi isimli ekol, akım tanımı verdiği olmuştur.

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
BİR GEÇİŞ DÖNEMİ ROMANCISI: YAŞAR KEMAL

Yaşar Kemal'in yazarlığı üstüne yazılmış inceleme kitaplarından ilki Fethi Naci'ninki olmalı (Yaşar Kemal'in Romancılığı). Bir […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow