Servet-i Fünûn Şiiri ve Özellikleri
Kendilerine mahsus bir şiir dili yaratmak isteyen Servet-i Fünûncular; ağır, karmaşık bir dil kullanmaya çalışmışlardır. Kendi estetik anlayışlarına uygun, müzikalite yönünden ahenkli kelimeler kullanmışlar, hatta Arapça ve Farsçada bulunan kelimeleri kendilerine uydurmuşlardır.
 
1. Tiraje, şegaf, ibtika, puşide gibi şiirde ahenk yaratacak kelimeleri seçmişler, tebeşbüş, mükevkeb gibi kelimeleri de sözlüklerde olmamasına rağmen kendileri uydurmuşlardır.
 
2.Fransız şiirinden etkilenerek farklı sıfatlar kullanmışlardır. Mesela; yalnız hıçkırık (şevk-i tenhayi) gece titreyişleri (ihtizazat-ı leyl) gibi.
 
3.Kırılgan duygularını belirtmek için:
a) Of, ey gibi ünlemler
b) ki, evet, ve gibi edatlar kullanmışlardır.
 
4.Klasik şiirimizde anlam beyitle tamamlanırken, Servet-i Fünûn şiirinde 7-8 dizede tamamlanan uzun cümlelere rastlamak mümkündür. Buna anjambman denir.      
 
5. Bu denemeler, mensur şiirin doğmasına sebep olmuş; doğuşu hızlanmıştır.      
 
6. Serbest müstezat türünü, aruzu başarıyla kullanabildikleri için hemen her vezinde denemişlerdir. 
     
7. Batı edebiyatından alınan Sone ve Terzerima nazım türlerini aruza başarıyla taklit etmişlerdir.  
    
8. Aheng-i taklidi denilen ses ve hayalin birleştiği sese dayalı imgeler, hayaller yaratmaya çalışmışlar; özellikle Recaizâde başarılı örnekler vermiştir.      
 
9. k, t, l, d, b, r, c, ç, ş gibi seslerle yağmur damlalarını zihnimizde canlandırmaya çalışmışlardır.

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
Servet-i Fünûn topluluğunun kuruluşu

Servet-i Fünûn topluluğunun kuruluşu Dönemin hâkim anlayışı hürriyetsizliktir. Hürriyetin kaynağı olarak da bu dönemde batı […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow