o    Edebiyat-ı Cedide şiiri, gerek dil, gerek şekil, gerek şiir anlayışı bakımından Tanzimat şiirinden epey farklıdır. Servet-i  Fünun  şiirinde  her  şeyden  önce  bir  musiki zevki ve kuvvetli bir musiki dili vardır. Bunu özellikle Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'de görüyoruz.

 

o    Servet-i Fünun şairleri, aruzun Türk dili musikisine en uygun kalıplarını özenle seçerek kullanmış, Türkçeyi bu vezinlere yerleştirmekte ustalık göstermişlerdir.

 

o    Edebiyat-ı Cedide şairlerinin nazım şekilleri bakımından yaptıkları değişiklik, Avrupa şiirinin klasik bir nazım şekli olan sonnet'i kullanmaları ve yine aruz vezniyle bir serbest nazım hareketi yapmalarıdır.

 

o    Onların, Divan şiirindeki müstezat şeklini genişleterek yaptıkları bir serbest nazım akımı özellikle Fikret ve Cenap gibi şairler tarafından başarıyla yürütülmüştür.

 

o    Kafiye anlayışları da şekilden çok ses benzerliğine dayanır. Servet-i Fünuncular bu anlayışı, Recaizade Mahmut Ekrem'in, "Kafiye göz için değil, kulak içindir." cümlesiyle ifade ediyorlardı.

 

o    Divan şiirinde bir dize ya da bir beyitte tamamlanan manzum cümle anlayışı da kesin olarak

Servet-i Fünuncular tarafından değiştirilmiştir. Bir sözün bir beyitte başlayıp, diğer bir -veya birkaç- beyit boyunca devam ederek, bir başka beytin ortalarında bitmesi biçimindeki serbest söyleyişi,  kesin olarak  ve âdeta kendi şiirlerinin tipik özelliği olarak- uygulamışlardır.

 

o    Edebiyat-ı Cedidecilerin şiirde yaptıkları diğer bir yenilik de, onun konu alanını genişletmiş olmalarıdır. Şiirimizde önce Hamit'in eserlerinde başlayan bu çeşitlilik, Servet-i Fünuncuların elinde hızla yayılmış ve Türk dilini hayatın iyi, kötü, çirkin, güzel, her hali, her duygusu, her düşüncesi, her sesi, her olayı için, şiir söylemek yolunda bir gelişmeye ulaştırmıştır. Ancak bu çeşitlilik,  şiirleşen  heyecanların  yüceliğine  engel  olmamış, Servet-i Fünuncular, adi duyguları, adi sözlerle söyleyip, şiiri bayağılığa düşürmemişlerdir.

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
Servet-i Fünun Edebiyatı (EDEBİYAT-I CEDİDE) Konu Anlatımı

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde, Recaizade Mahmut Ekrem çevresinde toplanan genç […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow