"Yazma süreci, yazmayla değil, yazmayı düşünmekle başlar."

                                                                                         Peshe KURİLOFF

                  Yazma Eylemine Girişmede Temel İlkeler: 

1.      Doğru ve sağlam cümle yapısına, yazım ve noktalama kurallarına dikkat etmek.

2.      Bir konuyla ilgili olarak akla gelen düşünceleri not etme ve sonra da üzerinde düşünüp seçme, düzeltme.

3.      Yalın fakat güçlü ve derinlikli edebî örnekler okumak ve okutmak; bu metinlerdeki edebî ve estetik tadı hissetmeye çalışmak.

4.      Kişilere, onların da yazabileceklerini hissettirmek, onlara yazma güveni aşılamak. Hatta meşhur yazar ve şairlerin çocukluk hâtıraları anlatılıp mümkünse ilk karalamaları öğrencilere gösterilmesi yerinde olur.

TAVSİYE 1:  Sınıfa getirilecek bir tabloya, fotoğrafa, bibloya, poster, afiş, panoya… ad verdirme çalışması yapılabilir.

TAVSİYE 2:  Reklam metinleri üzerinde çalışılabilir. Bunun için önce herkesin ortak bir nesnenin reklamını yapmasına, sonra da herkesin kendi seçtiği nesnelerin reklamını yapmasına yönelik çalışılabilir.

TAVSİYE 3:  Yine sözcüklere yönelik bir çalışma olarak, birbiriyle ilgisiz gibi görünen sözcüklerin özgün, estetik ifadeler halinde birleştirilmeleri istenebilir.

                        Meselâ; "Yıldız – ekmek" bağdaştırması : "Yere saçtığı ekmek kırıntılarıyla besler gibi martıları, gökyüzüne saçılmış yıldızlarla besledi yüreğini."

    Bu bağdaştırmalar daha fazla sayıda sözcük verilerek de yapılabilir.

TAVSİYE 4:  Edebi bir metinden alınan uzun bir cümlenin sadece temel ifadeleri verilerek, cümleyi genişletme ve aslı ile karşılaştırma çalışması yapılabilir.

                        Meselâ; "Bir mendil  kokusu fırladı."

                       "Şişman boyacıdan çıkan ter kokusu bir ara eksilir gibi olurken bu sefer de Mihal Usta'dan bir kapanık  oda, öksürük, yıkanmamış eski bir mendil kokusu fırladı."    (Sait Faik ABASIYANIK)

TAVSİYE 5: Gazeteden, dergiden kesilen bir fotoğraftaki kişiye, kişilere veya bir   ayrıntıya dair öykü yazdırma çalışması yapılabilir.

TAVSİYE 6: Sınıfta okunacak ve öğrencilere yazılı olarak da verilebilecek bir şiire öykü yazdırma çalışması yapılabilir. (Kaynak: İyi ve Doğru Yazma Usulleri, F.Abdullah TANSEL)

TAVSİYE 7: Bir öykünün başı veya kilit noktası verilip, öykünün tamamlanması istenebilir. Daha sonra çalışmaya konu olan asıl metin okunarak karşılaştırılabilir.

TAVSİYE 8: Bir an'ın, bir olayın, bir durumun farklı bakış açılarından ve birden çok kere yazılması çalışması yapılabilir. Meselâ; bir düğünün anne açısından, baba açısından, damat açısından, gelin açısından, … hissedilme durumu anlattırılabilir.

TAVSİYE 9: Aynı olayın ya da durumun 4 temel anlatım biçimi (açıklama-tartışma-betimleme-öyküleme) ile ayrı ayrı yazılması istenebilir.

TAVSİYE 10: Edebî bir metindeki -sırasıyla- zamirler, sıfatlar ve zarflar çıkarılarak   boşlukların uygun türdeki sözcüklerle doldurulması ve daha sonra orijinali ile karşılaştırılması istenebilir. (Kaynak: İyi ve Doğru Yazma Usulleri, F.Abdullah TANSEL)

TAVSİYE 11: Paragraf oluşturma çalışmaları yapılabilir. Yani üniversite sınavında çıkmış olan bir paragraf sorusunun seçenekleri  ve doğru cevabı verilir; bu doğru cevaba göre edebî ve estetik değerli bir paragrafın oluşturulması ve daha sonra bu paragrafın orijinali ile mukayese edilmesi istenebilir.

                        Meselâ; anafikir, başlık, anlatım tekniği, sorunun cevabı olan parça, …

                        Bu çalışma dilbilgisi ve ses bilgisi konularıyla ilgili olarak da   yaptırılabilir.

 SONUÇ:

                   * Edebiyat eğitimini dersliğin sınırlarından çıkarıp hayata geçirmek ve birkaç yıllık eğitimin etkilerini sürekli ve kalıcı kılmak için, kuramsal bilgiden uygulamaya doğru değil, uygulamadan kuramsal bilgiye doğru gitmek en etkili ve verimli yoldur. Ancak bu sayede öğrencinin "yaparak-yaşayarak" öğrenmesi ve öğrendiklerini hazmedip kalıcı kılması sağlanabilir.

* Sadece ders kitaplarındaki metinlerle sınırlı kalmayıp, bunların   dışında da  zevkli, nitelikli diğer edebî örnekler seçilip öğrencilerle paylaşılmalıdır.

EN ÖNEMLİSİ:

Öğrencilerin Edebiyatın zevkli, renkli, çekici bir dünya olduğunu hissetmeleri, kendi kabiliyetlerinin farkına varmaları, hayal güçlerinin sınırlarını zorlayarak üretmeleri, kendilerini en iyi şekilde ve en doğru, en güçlü estetik ifadelerle anlatabilmeleri ve yaşamı kavrayabilmeleri için onlara fırsat verilmelidir.

ÇÜNKÜ:

Edebiyat eğitimini derslikten günlük hayata taşımada amaç; yazarlar yetiştirmek değil, düşünen, düşündüklerini ifade edebilen ve üreten, genç, sağlam kuşaklar yetiştirmektir.

 " Sanat eğitiminden amaç daha çok 'iyi sanat eseri' meydana getirmek değil, daha iyi insanlar ve daha iyi toplumlar meydana getirmektir."

 

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
EDEBİYAT EĞİTİMİ İÇİN TAVSİYELER

EDEBİYAT EĞİTİMİ İÇİN TAVSİYELER TAVSİYE 1:  Şiire dayalı metinler işlenirken, hangi akıma veya döneme dahil […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow